دایره المعارف اسلام پدیا » حدود لذت جنسی در ازدواج موقت
منوی اصلی

حدود لذت جنسی در ازدواج موقت

تاریخ: ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ در باب: ازدواج موقت

زن و مردی که با هم ازدواج کرده اند در دوران عقد موقت دو طرف می توانند از یک دیگر همانند دوران عقد دائم لذت ببرند مگر آن که زن در عقد شرط کند که شوهر با او نزدیکى نکند، در این صورت عقد و شرط او صحیح است و شوهر فقط مى‏تواند لذت هاى دیگر از او ببرد، ولى اگر بعداً به نزدیکى راضى شود، شوهر مى‏تواند با او نزدیکى نماید.[۱]

بله برخی از فقهاء گفته اند: اگر عرف مردم به گونه ای باشد که با این فرض به عقد موقت اقدام می کنند که در این دوران عمل نزدیکی صورت نگیرد و صرفاً زمینه ای باشد برای این که آشنایی و داشتن ارتباطات جزیی فراهم  شود، و پدر هم بر این اساس اجازه می دهد، فرموده اند که نباید نزدیکی صورت گیرد.

برای آگاهی بیشتر مراجعه شود به:

نمایه: ازدواج موقت بهترین راه حل، شماره سؤال ۶۹۵ (سایت اسلام کوئست: ۷۴۳).


[۱]. همان، م ۲۴۲۳٫
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


6 + 4 =