دایره المعارف اسلام پدیا » حبس ارث پدر
منوی اصلی

حبس ارث پدر

تاریخ: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ در باب: ارث

اگر کسی فوت کرده باشد هیچ کدام از ورثه نمی تواند به بهانه اینکه مال الارث گران تر می شود دیگران را از ارث محروم یا دسترسی سایر ورثه را به ارث محدود به زمان خاصی کند.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


3 + 7 =