دایره المعارف اسلام پدیا » تقسیم ارث بین پدر و فرزندان بعد از مردن مادر
منوی اصلی

تقسیم ارث بین پدر و فرزندان بعد از مردن مادر

تاریخ: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ در باب: ارث

طبق آیه قرآن و فتوای مراجع تقلید که (بر گرفته از آیات قرآن است) “اگر زنى بمیرد و از شوهر خود، اولاد داشته باشد،یک چهارم همه مال را شوهر و بقیه را اولاد به ارث مى‏برند. و فرقى نمى‏کند که فرزندان زن از این مرد باشد یا شوهر دیگر و فرقى نمى‏کند که شوهر فرزند داشته باشد یا خیر.[۱]

پس، سهم پدر از همسری که مرده، یک چهارم است و بقیه اموال به فرزندان او (همسر مرده) به ارث می رسد. اما فرزندان دیگر پدر که از همسر دیگر او هستند از اموال همسر فوت شده ارثی نمی برند.البته در صورتی که پدر یا مادر همسر دوم در هنگام وفاتش زنده باشند، سهمی از ارث دارند که مقدارش در رساله های عملیه مراجع تقلید بیان شده است.

اما فرزندان از همسری که زنده است، بعد از مردن پدر، فقط از سهم پدر به صورت مساوی با سایر برادرانی که از همسر فوت شده هستند ارث می برند.[۲]

البته آن چه گفته شد درباره اموال مادری است که فوت کرده و در این صورت بین وارثین (فرزندان او و شوهرش ) تقسیم می شود.

اما اموال پدر خانواده بعد از مردن او بین همسران و همه فرزندان او (از تمام همسران) که در زمان مردن او زنده باشند تقسیم می شود.[۳]

 


[۱]. توضیح المسائل (المحشی للامام الخمینی)، ج ۲، ص ۷۴۱، م ۲۷۷۰: مثلاً امام خمینی (ره) می فرماید:« اگر زنى بمیرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه مال را شوهر او و بقیه را ورثه دیگر مى‏برند و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر اولاد داشته باشد، چهار یک همه مال را شوهر و بقیه را ورثه دیگر مى‏برند».

[۲]. توضیح المسائل (المحشی للامام الخمینی)، ج ۲، ص ۷۰۸، م ۲۷۳۱: مثلاً امام خمینی (ره) می فرماید:«اگر وارث میت فقط یک نفر از دسته اول باشد مثلًا پدر یا مادر یا یک پسر یا یک دختر باشد، همه مال میت به او مى‏رسد و اگر چند پسر یا چند دختر باشند، همه مال به طور مساوى بین آنان قسمت مى‏شود».

[۳]. این مباحث در احکام ارث از رساله های عملیه مراجع تقلید به تفصیل بیان شده است.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


4 + = 10