دایره المعارف اسلام پدیا » تعداد کلمات قرآن
منوی اصلی

تعداد کلمات قرآن

تاریخ: ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ در باب: قرآن

مسلمانان از صدر اسلام توجه فراوانی به قرآن؛ این کتاب آسمانی داشته اند؛ از جمله تمام کلمات قرآن را به دقت و حتی با تفکیک بین کلمات آیات مکی و مدنی شمرده اند که بیان می شود:

۱٫ کلمات مکی: ۴۵۶۵۳

۲٫ کلمات مدنی: ۳۲۱۵۴

۳٫ بنابراین مجموع کلمات قرآن کریم ۷۷۸۰۷کلمه می باشد.[۱]


[۱] نک: سایت دانشنامۀ موضوعی قرآن وابسته به مرکز فرهنگ و معارف قرآن.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


+ 4 = 12