دایره المعارف اسلام پدیا » به ارث رسیدن مهریه
منوی اصلی

به ارث رسیدن مهریه

تاریخ: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ در باب: ارث

مهریه مانند دیگر حقوق مالی به ارث می رسد، اگر زن در دوران زندگی مهریه خود را نگرفته و نبخشیده باشد،پرداخت این حق مالی بر عهدۀ شوهر است و در صورتی که زن فوت کند این حق به ورثه او می رسد.

در روایتی از امام صادق (ع)  پرسیده شد که: «چه می‌فرمایید در مورد مردی که با زنی ازدواج نموده و مهریه را نیز معین کرده، ولی (قبل از دخول) می‌میرد؟ ایشان فرمودند: زن، مالک نصف مهریه بوده و از هر چیزی از زوج ارث می‌برد و اگر زن هم بمیرد، حکم همین است».[۱]

بنابراین زن و ورثۀ او؛ اگر در ایام زناشویی دخول انجام نشده است مالک نصف مهریه اند و اگر دخول انجام شده، مالک تمام مهریه اند ولی باید توجه داشت که یکی از ورثه های زن، شوهر و فرزندانش می باشند که آنان به علاوه والدین زن از مهریه ارث می برند.برای آگاهی از مقدار و سهمیه هر کدام می توانید به سؤال ۱۳۲۵ (سایت  اسلام کوئست: ۱۳۲۰) (مقدار ارث پدر، مادر و همسر از میت مرد)، مراجعه کنید.

 


[۱]. کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب رازی، کافی، ج ۶،ص ۱۱۹، تهران، المکتبه الاسلامیه چاپ اول، ۱۳۸۸هـ ق.
کلیدواژه ها: , , , ,ثبت نظر


2 + 9 =