دایره المعارف اسلام پدیا » بلوغ و تصرفات مالی
منوی اصلی

بلوغ و تصرفات مالی

تاریخ: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ در باب: بلوغ

در تصرفات مالی علاوه بر بلوغ جسمانی، بلوغ روانی و فکری و رشد نیز شرط است.

اسلام مسئله بلوغ را در همه جا به یک معنا نگرفته است، در امر عبادات و امثال حدود و دیات، بلوغ را عبارت دانسته است از: رسیدن به سن شرعى بلوغ و علائمی که مشخص شده، و اما نسبت به تصرفات مالى و اقرار و امثال آن شرط دیگرى را هم اضافه شده که آن رسیدن به حد رشد است و این خود از لطائفى است که اسلام در مرحله تشریع قوانین خود، به کار برده است؛ چرا که اگر مسئله رشد را شرط نمى کرد و در تصرفات مالى و امثال آن رشد را لغو مى‏ساخت، نظام زندگى اجتماعى افرادى چون یتیم مختلّ مى ماند و نفوذ تصرفاتش و اقرارهایش باعث آن مى شد که افراد دیگر از این معنا سو استفاده نموده و کلاه سر آنان بگذارند و با آسان ترین راه؛ یعنى با چند کلمه چرب و نرم و وعده هاى دروغین، تمامى وسایل زندگى را از دست ایتام بیرون آورند و با یک و یا چند معامله ضررى یتیم را به روز سیاه بکشانند.

پس رشد شرطى است که عقل اشتراط آن را در این گونه امور واجب و لازم مى داند، و اما در امثال عبادات، بر همه روشن است که هیچ حاجتى به رشد نیست، و همچنین است در امثال حدود و دیات، چون تشخیص و درک این معنا که زنا بد است و مرتکب آن محکوم به حدود مى باشد، و نیز زدن و کشتن مردم زشت و مرتکب آن محکوم به احکام دیات است احتیاجى به رشد ندارد و هر انسانى قبل از رسیدن به حد رشد نیز نیروى این تشخیص را دارد و درکش نسبت به این معانى قبل از رسیدن به رشد و بعد از آن تفاوت نمى‏کند.[۱]


[۱]. ترجمه المیزان، ج ‏۴، ص ۲۷۵ و ۲۷۶٫
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


1 + 3 =