دایره المعارف اسلام پدیا » بلوغ در مذاهب اسلامی
منوی اصلی

بلوغ در مذاهب اسلامی

تاریخ: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ در باب: بلوغ

اهل سنت با شیعه در سن بلوغ اختلاف دارند، همان طور که در میان مذاهب اهل سنت نیز این اختلافات به وضوح دیده می شود.[۱]

تمام مذاهب اهل سنت و شیعه اتفاق نظر دارند[۲] در صورتی که دختر حائض شود[۳] به سن بلوغ می رسد. غیر از این نشانه، برخی نشانه های دیگر نیز ذکر شده است که به علت عدم اتفاق همه مذاهب، از ذکر آن خودداری می کنیم.

بنابراین؛ چنین نیست که اهل سنت، سن تکلیف دختران را از شروع بلوغ طبیعی بدانند در حالی که بگوییم شیعه فقط اکتفا به ۹ سالگی دختران دارد، (البته در برخی از محیط ها، دختران در همان سن ۹ سالگی به بلوغ طبیعی هم می رسند) بلکه اگر دختر حیض ببیند یا حامله شود بنا بر همۀ مذاهب بالغ شده است، اگرچه مثلاً به سنی که اهل سنت برای شروع تکلیف دختر ذکر کرده اند نرسیده باشد.[۴] پس از نظر نشانه های بلوغ فرقی بین اهل تسنن و شیعه نیست. تنها فرقی که وجود دارد این است که شیعه با اهل سنت در سن بلوغ دختران، اختلاف دارد.

قول مشهور فقهاء شیعه در سن بلوغ دختران، ۹سال قمری و سن بلوغ پسران، ۱۵ سال قمری است.[۵]

نظر مذاهب اهل سنت درباره سن بلوغ دختران:[۶]

حنفیه: سن بلوغ دختر و پسر را ۱۵ سال قمری می دانند اگرچه ابو حنیفه سن بلوغ پسر را ۱۸ سال و دختر را ۱۷ سال می داند.

مالکیه: اتمام ۱۸ سال برای پسر و دختر

شافعیه: اتمام ۱۵ سال قمری برای پسر و دختر

حنابله: اتمام ۱۵ سال قمری برای پسر و دختر

حنفیه: اتمام ۱۵ سال قمری برای پسر و دختر.


[۱]. همان.

[۲]. نک: جزیری، عبدالرحمان، الفقه على المذاهب الأربعه و مذهب أهل البیت، ج ‏۲، ص ۴۱۲، دار الثقلین، بیروت، ۱۴۱۹٫

[۳]. البته حداقل سن حیض را نه سالگی فرض کرده اند؛ نک:  کتاب الطهاره ( للإمام الخمینی، ط-الحدیثه)، ج‏۱، ص ۹٫

[۴]. الفقه على المذاهب الأربعه و مذهب أهل البیت، ج ‏۲، ص ۴۱۲٫

[۵]. نک: طوسی، محمد بن الحسن، المبسوط، ج ۳، ص ۳۷؛ شرایع الاسلام، ج ۱، ص ۱۷۹؛ جامع المقاصد، ج ۵، ص ۱۸۰؛ تذکره الفقهاء، ج ۱۴، ص ۱۸۸؛ ایضاح الفوائد، ج ۲، ص ۵۰؛ کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ج ۱، ص ۵۵۲٫

[۶]. نک: الفقه على المذاهب الأربعه و مذهب أهل البیت، ج ‏۲، ص ۴۱۲؛ فتاوای الازهر، ج۱۰،ص ۴۲۶؛ الموسوعه الفقهیه، ج ۲، ص ۳۳۲، وزاره الأوقاف و الشؤون الإسلامیه بالکویت،: و قد اختلف فی سنّ البلوغ: فیرى الشّافعیّه و الحنابله و أبو یوسف و محمّد من الحنفیّه، و برأیهما یفتى فی المذهب، و الأوزاعیّ، أنّ البلوغ بالسّنّ یکون بتمام خمس عشره سنهً قمریّهً للذّکر و الأنثى ‘تحدیدیّه کما صرّح الشّافعیّه’، لخبر ابن عمر.
کلیدواژه ها: , , , , ,ثبت نظر


7 + = 10