دایره المعارف اسلام پدیا » استثناءات حرمت ربا
منوی اصلی

استثناءات حرمت ربا

تاریخ: ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ در باب: ربا

در این رابطه به نظر برخی از فقهای عظام اشاره می کنیم:

امام خمینی (ره): اگر مسلمان از کافرى که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد اشکال ندارد و نیز پدر و فرزند و زن و شوهر مى‏توانند از یک دیگر ربا بگیرند.[۱]

آیت الله العظمی بهجت: اگر مسلمان از کافرى که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد اشکال ندارد، ولى مسلمان نمى‏تواند به کافر، ربا و زیادتى در معامله بدهد.

آیت الله العظمی خوئى: مسأله معامله ربا چه با مسلمان چه با کافر حرام است، بلى اگر مسلمان از کافرى که در پناه اسلام نیست یا از کافرى که در پناه اسلام است و ربا گرفتن در شریعتش جایز باشد ربا بگیرد اشکال ندارد. و بنا بر احتیاط واجب پدر و فرزند و زن و شوهر نیز نمى‏توانند از یکدیگر ربا بگیرند.

آیت الله العظمی مکارم: مسأله در چند مورد ربا گرفتن حرام نیست:

  1. ربا گرفتن مسلمانان از کفارى که در پناه اسلام نیستند.
  2. ربا گرفتن پدر و فرزند از یک دیگر.
  3. ربا گرفتن زن و شوهر از یک دیگر.

آیت الله العظمی زنجانى: مسلمان مى‏تواند از کافرى که در پناه اسلام نیست و یا از کافرى که در پناه اسلام است و ربا گرفتن در شریعتش جایز است ربا بگیرد، و نیز پدر مى‏تواند از فرزند خود و شوهر از زن خود ربا بگیرد، و بنا بر احتیاط واجب پسر از پدر و زن از شوهر خود ربا نگیرد.

آیت الله العظمی سیستانى: مسأله پدر و فرزند و زن و شوهر مى‏توانند از یک دیگر ربا بگیرند و همچنین مسلمان مى‏تواند از کافرى که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد؛ ولى معامله ربا با کافرى که در پناه اسلام هست حرام است، البتّه پس از انجام معامله اگر ربا دادن در شریعت او جایز باشد، مى‏تواند از او زیادتى را بگیرد.[۲]

آیت الله العظمی خامنه ای، در جواب این سؤال که آیا حرمت ربا براى همه اشخاص حقیقى و حقوقى به طور یکسان ثابت است یا آن که بعضى از موارد خاص، استثنا هستند؟، فرمودند:

ربا به صورتى کلى حرام است غیر از رباى قرضى بین پدر و فرزند و زن و شوهر و هم چنین ربایى که مسلمان از غیر مسلمان مى‏گیرد.[۳][۱]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏۲، ص ۲۱۶، م ۲۰۸۰٫

[۲]. همان.

[۳]. أجوبه الاستفتاءات (بالفارسیه)، ص۳۷۴، س ۱۶۲۳٫
کلیدواژه ها: , , , ,ثبت نظر


+ 1 = 4