دایره المعارف اسلام پدیا » ازدواج موقت و آرامش
منوی اصلی

ازدواج موقت و آرامش

تاریخ: ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ در باب: ازدواج موقت

آرامش به معنای طمأنینه و راحتی فکر در زندگی است و آن حقیقت مطلوبی است که اسلام آن را ستوده است و راه هایی برای رسیدن به آن تعیین کرده است.[۱]

از نظر قرآن وجود همسران برای انسان ها مایۀ آرامش زندگی آنها است و یکی از مواهب بزرگ الاهی محسوب می شود. این آرامش و سکونت ممکن است از نظر جسمی، فردی یا اجتماعی باشد.[۲]

ازدواج دائم و متعه در این جهت مشترک هستند که هر دو ازدواج هستند و زن و مرد حق تمتع از یک دیگر را دارند؛ و متعه یک ازدواج رسمی است و کسانی که نیاز جنسی دارند و از لحاظ امکانات اقتصادی یا هر جهت دیگر امکان ازدواج دائم و تشکیل خانواده را ندارند می توانند از این راه استفاده نمایند؛ و خودشان را از ارتکاب گناه نجات دهند.

ما معتقدیم که اگر حقیقت و تمام احکام و لوازم و شرایط ازدواج موقت به درستی شناخته شود و هدف و منظور اسلام از وضع چنین قانونی در نظر گرفته شود و التزام و عمل به احکام و لوازم و شرایط آن را در کنار التزام و عمل به سایر دستورات اسلام قرار دهیم، مسلماً ازدواج موقت بهترین راه برای آرامش و حفظ جامعه و افراد، از مضرات ناگواری هایی است که دامنگیر جامعه و افراد می شود و منظور و مقصود شارع مقدس نیز همین است.[۳]

اسلام به عنوان کامل ترین دین، ازدواج موقت را به جهت مشکلاتی که ممکن است برخی افراد در انجام ازدواج دائم داشته باشند، تشریع و تجویز نموده است.[۴]

نتیجه این که در ازدواج موقت نیز آرامش وجود دارد چون دو نفر برای برطرف کردن نیازهای جنسی و بالاتر از آن، برای دوری از گناه اقدام به ازدواج می نمایند، از این راه به آرامش می رسند؛ یعنی فکر و روح خود را در زندگی به دور از پریشانی ها قرار می دهند تا بدین وسیله به هدفی بالاتر فکر نمایند و در راه صحیح که تقرب الی الله و تحصیل تقوا است قرار گیرند.[۵] هر چند مدت این آرامش کوتاه است.[۶]


[۱] . نمایه شماره ۱۸۱۹ (سایت اسلام کوئست: ۱۸۸۲)، جواب تفصیلی و اجمالی، با اندکی تلخیص (به قدر مورد نیاز با موضوع).

[۲] . مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج ۱۶، ص ۳۹۱ و ۳۹۲، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۳٫

[۳] . نمایه شماره ۲۰۳۳ (سایت اسلام کوئست: ۲۰۸۳).

[۴] . نمایه شماره ۳۴۷ (سایت اسلام کوئست: ۳۵۳).

[۵] . انتخاب همسر، ( با استفاده از صفحات اولیه این کتاب )، استاد ابراهیم امینی، انتشارات امیرکبیر، چاپ چهاردهم ، ۱۳۸۶٫

[۶] . سایت پایگاه حوزه، پرسش و پاسخ، سؤال: آیا نکاح موقت اهداف ازدواج را تأمین می کند؟
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


4 + = 13