دایره المعارف اسلام پدیا » ازدواج موقت با زن کافر شوهر دار
منوی اصلی

ازدواج موقت با زن کافر شوهر دار

تاریخ: ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ در باب: ازدواج موقت

هر ملت و مذهبی برای ازدواج و زناشویی، عقد و نکاح خاص خود را دارد و اسلام عقد و نکاح همه ادیان و ملت ها اعم از مسیحی، یهودی، بودایی، هندو، بت پرست، مادیگرا (کمونیست) و … را محترم شمرده است و فرزندان حاصل از چنین ازدواج هایی را حلال زاده می داند.

بنا براین اگر زن کافر و مرد کافر بر طبق آئین خود با هم ازدواج کرده باشند، اسلام این ازدواج آنان را معتبر دانسته و آنان را زن و شوهر می داند. و از آن جا که ازدواج دائم و موقت با زن شوهردار از نظر اسلام حرام و باطل است، از نظر حکم اسلامی نمی توان با زن کافری که شوهر دارد ازدواج موقت کند، مگر آن که به هر دلیلی از شوهر خود طلاق بگیرد، بعد از سپری شدن عده طلاق می شود با او ازدواج موقت داشت.

برای آگاهی بیشتر نمایه های زیر را مطالعه کنید:

ازدواج با غیر مسلمان، سؤال ۱۱۹۸ (سایت اسلام کوئست: ۱۲۰۱) و ۸۴۲ (سایت اسلام کوئست: ۹۱۳)؛ ازدواج موقت با زنان اهل کتاب، سؤال ۱۲۰۹ (سایت اسلام کوئست: ۱۲۵۴)؛ ازدواج با مسیحیان، سؤال ۸۲۶ (سایت اسلام کوئست: ۸۸۵).
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


7 + = 11