دایره المعارف اسلام پدیا » ازدواج موقت با دختر بدون رضایت پدر
منوی اصلی

ازدواج موقت با دختر بدون رضایت پدر

تاریخ: ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ در باب: ازدواج موقت

از نظر اسلام، برآورده شدن نیازهای جنسی زن و مرد، الزاماً باید در چارچوب شرع مقدس باشد و اکثر مراجع فعلی، عقد نکاح با دختر باکره را مشروط به اجازه پدر و در صورت فقدان پدر، جد پدری می‏دانند[۱].[۲]

اما اگر دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است؛ یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد، اگر بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره باشد، باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد، ولی اگر باکره نباشد در صورتی که بکارتش به وسیلۀ شوهر کردن از بین رفته باشد، اجازۀ پدر و جد لازم نیست.[۳]

لازم به ذکر است طبق نظر اکثر فقها ازدواج دختر مسلمان با غیر مسلمان چه به عنوان دائم و چه به صورت موقت جایز نیست که شرح آن در ذیل تقدیم می گردد[۴].[۵]

حضرت آیت الله فاضل لنکرانی: ازدواج زن مسلمان با غیر مسلمان صحیح نیست و ازدواج زن شیعه با مرد سنی مکروه است.

حضرت آیت الله سیستانی: ازدواج با اهل کتاب به احتیاط واجب جایز نیست و با اهل سنت اگر خوف انحراف نباشد، جایز است.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی: ازدواج مسلمان با غیر مسلمان جایز نیست …، ولی ازدواج زنان شیعه با مردان اهل سنت با توجه به خطر انحراف مذهبی اشکال دارد.

برای آگاهی بیشتر مراجعه شود به:

نمایه: ازدواج دختر شیعه با مرد سنی، سؤال شماره ۱۷۷۲ (سایت اسلام کوئست: ۱۷۵۷).


[۱]. ظهور این عبارات در آن است که این هم شرط تکلیفی است و هم شرط وضعی؛ یعنی هم عقد دختر باکره بدون اذن پدر حرام  و هم باطل است.

[۲] . اقتباس از نمایه: ارتباط با نامحرم قبل از ازدواج، سؤال شماره ۱۴۰۷ (سایت اسلام کوئست: ۱۴۲۷).

[۳] . اقتباس از نمایه: ازدواج موقت (متعه) و شرایط آن، سؤال شماره ۵۷۴ (سایت اسلام کوئست: ۶۲۷).

[۴] . بهجت) زن مسلمان، نمى‏تواند با مرد غیر مسلمان ازدواج نماید و مرد مسلمان هم نمى‏تواند با زنان کافرى که اهل کتاب نیستند ازدواج کند، ولى با زنانى که یهودى و یا نصرانى باشند، موقّتاً به صورت صیغه مى‏تواند ازدواج نماید.

(زنجانى) زن مسلمان نمى‏تواند به عقد مرد کافر درآید، مرد مسلمان هم نمى‏تواند با غیر اهل کتاب و مجوس ازدواج کند، نه به صورت ازدواج دائم و نه به صورت ازدواج موقّت و ظاهراً ازدواج دائم یا موقّت با زن یهودى و نصرانى باطل نیست، بلکه مکروه و مخالف احتیاط استحبابى است به ویژه ازدواج دائم. ازدواج با زن مجوس به صورت دائم صحیح نیست و به صورت موقّت، مکروه و مخالف احتیاط استحبابى است و در صورتى که مرد و زن کافر با یک دیگر ازدواج کنند و سپس شوهر مسلمان شود و زن وى بر دین مسیحیّت یا یهودیّت یا مجوسیّت باقى بماند ازدواج باطل نمى‏گردد. در مورد احکام زن یا شوهر احکام چندى وجود دارد که در کتب مفصّل فقهى آمده است.

(سیستانى): زن مسلمان نمى‏تواند به عقد کافر درآید، چه دائم باشد چه موقّت، چه کافر کتابى باشد چه غیر کتابى؛ مرد مسلمان هم نمى‏تواند با زن هاى کافره غیر اهل کتاب ازدواج کند، ولى صیغه کردن زن هایى که یهودى یا نصرانى هستند مانعى ندارد، و بنا بر احتیاط لازم عقد دائمى با آنها ننماید؛ و امّا زن مجوسیه، بنابر احتیاط واجب، حتى به طور موقّت نیز نباید مسلمان با او ازدواج نماید، و بعضى از فرق از قبیل نواصب که خود را مسلمان مى‏دانند و در حکم کفارند، مرد و زن مسلمان نمى‏توانند با آنها به طور دائم یا موقّت ازدواج نمایند؛ و همچنین مرتد.

(مکارم): زن مسلمان نمى‏تواند به عقد کافر در آید، همچنین مرد مسلمان نمى‏تواند بنا بر احتیاط با زن کافر ازدواج دائم کند، ولى ازدواج موقّت با زنان اهل کتاب مانند یهود و نصارى مانعى ندارد. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی) ج ۲، ص ۴۶۸، م ۲۳۹۷٫

[۵] . اقتباس از نمایه: ازدواج با زن غیر مسلمان، سؤال شماره ۱۱۹۸ (سایت اسلام کوئست: ۱۲۰۱).
کلیدواژه ها: , , , , , , ,ثبت نظر


1 + 1 =