دایره المعارف اسلام پدیا » ازدواج با خواهر رضاعی
منوی اصلی

ازدواج با خواهر رضاعی

تاریخ: ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ در باب: ازدواج دائم

از نظر اسلام صحت ازدواج دایم و موقت دارای شرایطی است، که یکی از آنها این است که برادر و  خواهر رضاعی ( از راه شیر دادن) نباشند.

از نظر مذهب شیعه امامیه شیر دادنی که علت محرم شدن است هشت شرط دارد:

۱٫ بچه شیر زن زنده را بخورد نه شیر زن مرده را.

۲٫ شیر آن زن از حرام مثل زنا، نباشد.

۳٫ بچه شیر را از پستان زن بمکد نه این که با وسیله ای شیر را در کام بچه بریزند.

۴٫ شیر خالص بوده و با چیز دیگری مثل غذا، مخلوط نباشد.

۵٫ شیر از یک شوهر باشد، ولی اگر زن از شیر شوهر اول خود بچه ای را شیر دهد و بعد شوهر دیگر کند و از شیر آن شوهر، هم بچه دیگری را شیر دهد آن دو بچه با هم محرم نمی شوند و نیز اگر زن شیردهی را طلاق دهند و آن زن شوهر دیگری کند و از آن شوهر، فرزند آورد و تا موقع زاییدن، شیری که از شوهر اول داشته، باقی باشد و مثلاً هشت دفعه، پیش از زائیدن، از شیر شوهر اول و هفت دفعه بعد از زاییدن، از شیر شوهر دوم، بچه ای را شیر دهد، آن بچه به کسی محرم نمی شود.

۶٫ بچه به واسطه مرض، شیر را برنگرداند و اگر برگرداند، بنابر احتیاط واجب، کسانی که به واسطه شیر خوردن، به آن بچه محرم می شوند، باید با او ازدواج نکنند و نگاه محرمانه هم به او ننمایند.

۷٫ پانزده مرتبه یا یک شبانه روز، شیر سیر بخورد و یا مقداری شیر به او بدهند که بگویند از آن شیر، استخوانش محکم شده و گوشت در بدن او روییده است بلکه اگر ده مرتبه هم به او شیر دهند احتیاط مستحب آن است کسانی که به واسطه شیر خوردن به او محرم می شوند، با او ازدواج نکرده و نگاه محرمانه هم به او ننمایند که این شیر خوردن چند شرط دارد:

۱٫ در بین این پانزده مرتبه یا یک شبانه روز شیر خوردن، بچه غذا نخورد.

۲٫ در بین آن، بچه شیر زن دیگری را نخورد.

۳٫ در هر مرتبه، بچه بدون فاصله شیر بخورد، ولی نفس تازه کردن و یا صبر کردن مختصر اشکالی ندارد.

۴٫ دو سال بچه تمام نشده، بلکه کمتر از دو سال داشته باشد.[۱]

اما اگر در تحقق این شرایط شک داشته باشند، مثلاً شک کنند که پانزده مرتبه شیرخواری بوده است یا نه؟ یا در دیگر شرایط شک شود، اصل، عدم محرم شدن دو شیر خوار است و می توانند ازدواج کنند اگر چه در این صورت، احتیاط بهتر است.[۲]

نمایه مربوط:

سؤال ۴۰۷۱ (سایت اسلام کوئست: ۴۳۴۵) (حکم خواهر و برادر رضاعی).


[۱]. توضیح المسائل مراجع، ج ۲، ص ۵۱۰ – ۵۱۶، م ۲۴۸۴ – ۲۴۷۴، دفتر انتشارات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۸۳٫ با استفاده از سؤال ۲۲۹۳ (سایت اسلام کوئست: ۲۴۰۳).

[۲]. همان، ج ‏۲ ،ص ۵۱۵، « اگر شک کنند بچه به مقدارى که علت محرم شدن است شیر خورده یا نه؟، یا گمان داشته باشند که به آن مقدار شیر خورده، بچه به کسى محرم نمى‏شود، ولى بهتر آن است که احتیاط کنند».
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


9 + 4 =