دایره المعارف اسلام پدیا » ازدواج انسان با جن
منوی اصلی

ازدواج انسان با جن

تاریخ: ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ در باب: ازدواج دائم

ضروری است به این نکته توجه شود که اولاً: دانستن این گونه مسائل هیچ گونه اثری در زندگی و هیچ نفع مادی و معنوی ندارد، ثانیاً اگرچه اصل این مسئله که انسان و جن بتوانند از هم دیگر استفاده های جنسی ببرند ممکن است و استبعادی ندارد، اما دربارۀ جواز این کار از نظر شرعی میان دانشمندان اهل سنت و شیعه به آرا و نظرات مختلفی برخورد می کنیم. به هر حال ما به دلیل معتبری از شرع که آن را تأئید کرده باشد، برخورد نکردیم.[۱] برای آگاهی بیشتر در باره جن و ارتباط انسان با او می توانید به سؤال های زیر: ۱۲۹۶ (سایت: ۱۲۷۹)، ۳۰۴۴ (سایت: ۳۲۹۴)، ۴۳۸ (سایت: ۴۶۸) و ۵۵۶ (سایت: ۶۰۶) که در سایت اسلام کوئست موجود است، مراجعه کنید.


[۱]. در این باره نک: آل طوق القطیفی، أحمد بن صالح‏، رسائل آل طوق القطیفی، ج‏۳، ص ۴۷۳، دار المصطفى لإحیاء التراث‏، تاریخ الطبع: ۱۴۲۲ هـ ق‏، الطبعه: الأولى‏، مکان الطبع: بیروت- لبنان، المحقق / المصحح: لجنه التحقیق فی دار المصطفى لإحیاء التراث‏.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 3 = 11