دایره المعارف اسلام پدیا » ارث نوه از پدر بزرگ با فوت پدر پیش از او
منوی اصلی

ارث نوه از پدر بزرگ با فوت پدر پیش از او

تاریخ: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ در باب: ارث

اگر فرزندی برای میت باشد (پسر یا دختر) ارث به نوادگان نمی رسد.  و در صورتی به نوادگان  سهم الارث می رسد که تمام فرزندان میت (میت در اینجا، پدر بزرگ یا مادر بزرگ است.) قبل از میت، وفات کرده باشند. حال فتاوای مراجع محترم تقلید را در این باره بیان می کنیم:

۱٫ اگر میت اولاد نداشته باشد، نوه پسرى او اگر چه دختر باشد، سهم پسر میت را مى‏برد و نوه دخترى او اگر چه پسر باشد، سهم دختر میت را مى‏برد، مثلًا اگر میت یک پسر از دختر خود و یک دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه قسمت مى‏کنند، یک قسمت را به پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر مى‏دهند.[۱]

۲٫ اگر تمام فرزندان میّت قبل از او مرده باشند، فرزندان آنها (نوه‏ها) از متوفّى ارث مى‏برند. اگر یک یا چند فرزند میّت زنده باشند، نوه‏ها ارث نمى‏برند، هر چند پدر آنها فوت شده باشد؛ و آنها حقّ ندارند ادعاى سهم الارث پدر خود را در فرض حیات بکنند. نحوۀ ارث بردن به این صورت است که فرض مى‏شود فرزندان میّت زنده هستند و سهم هر یک را طبق مسائل قبل معیّن نموده و بین فرزندان آنها تقسیم مى‏کنیم.[۲]

برطبق نظر اسلام، و بنا بر طبقات ارث که در نمایه های سؤال های شمارۀ ۳۲۵۴ (سایت اسلام کوئست: ۳۹۴۳) و ۱۳۲۵ (سایت اسلام کوئست: ۱۳۲۰) مشخص شده است، تا طبقۀ بالاتر باشد، ارث به طبقۀ زیرین نمی رسد.

 


[۱]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۲، ص ۷۱۳، م ۲۷۳۹٫

[۲]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۲، ص ۷۱۳٫
کلیدواژه ها: , , , ,ثبت نظر


4 + = 13