دایره المعارف اسلام پدیا » وظیفه پیروان سایر ادیان در اطاعت از ولی فقیه
منوی اصلی

وظیفه پیروان سایر ادیان در اطاعت از ولی فقیه

تاریخ: ۳۰ فروردین ۱۳۹۰ در باب: ادیان

پیروان سایر ادیان که قانون اساسی کشور را پذیرفته اند یا با حکومت اسلامی قرارداد دارند، در محدودۀ قانون اساسی یا قرارداد مزبور ملزم به اطاعت از ولی فقیه هستند. البته این امر در عالم اثبات و الزام خارجی است که حکومت در این دایره می تواند آنها را ملزم به اطاعت نماید و الا در عالم ثبوت از آن جا که تمام آحاد انسانی مکلف به تکالیف شرعی اسلامی هستند، اطاعت از ولی فقیه مطلقاً بر تمام آحاد جامعه چه مسلمان و چه غیر مسلمان لازم است.[۱]

برای آگاهی بیشتر به نمایه زیر مراجعه فرمایید:

گسترۀ ولایت فقیه نسبت به سرزمین های دیگر، سؤال شماره ۱۴۳۹ (سایت اسلام کوئست: ۱۴۴۵).[۱]. پاسخ حضرت آیت الله مهدی هادوی تهرانی (دامت برکاته). برای آگاهی بیشتر نک: ۹۳۰۳٫
کلیدواژه ها: , , , ,ثبت نظر


5 + = 12