دایره المعارف اسلام پدیا » مطالعه ادیان و پذیرش دین حق
منوی اصلی

مطالعه ادیان و پذیرش دین حق

تاریخ: ۳۰ فروردین ۱۳۹۰ در باب: ادیان

اگر انسان به خدای یگانه و پیامبران الاهی ایمان داشته باشد، و پذیرفته باشد که دین اسلام آخرین دین الاهی است، و پس از آن دین دیگری نخواهد آمد، همین مقدار برای مسلمان بودن کفایت می کند، و نیاز به مطالعه تمام ادیان الاهی نیست؛ زیرا آن خدایی که ادیان و شرایع از سوی او به وسیله پیامبران برای هدایت بشر فرستاده شد، همو فرمود که آن ادیان برای امت های گذشته بود و تاریخ آنها به سر آمد و اسلام کامل ترین دین است. گذشته از این همان گونه که روشن است ادیان گذشته به مرور زمان دچار تحریف شده اند، لذا منابع صحیح و دست نخورده برای مطالعه و دریافت حقیقت وجود ندارد!

ولی شناخت حقایق متعالی اسلام در ابعاد مختلف آن وظیفه اصلی هر مسلمان و بلکه هر انسانی است ضمن اینکه عمل به دستورات اسلام خود ابواب مختلفی از معرفت را به روی انسان باز می کند. بنابراین اسلام حقیقت راستین همه ادیان است که برای نیل به آن باید در درجات عمل و معرفت همواره مجاهده نمود آن گاه است که مطالعه تمامی ادیان الهی را می توان پیش رو گرفت و مطالب حق و باطل و تحریفات انجام شده را در پرتو نورانیت شکوفا شده عقل و معرفت قدسی باز شناخت و این تحقیق و مطالعه جز بر یقین یک مسلمان نخواهد افزود و به گفته مولوی:

نام احمد نام جمله انبیاست

چونکه صد آمد نود هم پیش ماست[۱]

چرا که دین خاتم دربر دارنده تمامی معارف انبیاء گذشته و کامل کننده تمامی آن هاست و به حکم خاتمیت، حقایق برتری را مطرح نموده که تا روز قیامت راهگشای طالبان حقیقت خواهد بود.

برای مطالعه در این زمینه به نمایه های زیر مراجعه کنید:

دلایل حقانیت اسلام، ۲۷۵ (سایت اسلام کوئست: ۷۳).

دین اسلام، ۳۲۹۹ (سایت اسلام کوئست: ۳۹۳۹).

تحریف انجیل و بشارت عیسی (ع) به آمدن پیامبر اسلام، ۳۶۶۱ (سایت اسلام کوئست: ۴۳۹۰).[۱] مثنوی معنوی، دفتر اول، ص۵۳
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


6 + = 15