دایره المعارف اسلام پدیا » دین حقیقی
منوی اصلی

دین حقیقی

تاریخ: ۳۰ فروردین ۱۳۹۰ در باب: ادیان

از آن جا که دین، برای اداره امور جامعه انسانی و پرورش انسان ها است، هماهنگی قوانین و مقررات آن با نیاز واقعی جامعه و مناسب آن با تحولات اجتماع و مطابقت آن با سرشت و سیر جوهری انسان میزان حق بودن آن است.

پس تنها آن کس که انسان و جهان را آفریده است، به انسان و جهان و ربط و پیوند این دو، شناخت و آگاهی تمام داشته و در نتیجه از توان هدایت و رهبری انسان برخوردار است. با این مقدمه دانسته می شود. دین حق، دینی است که عقاید، اخلاق، قوانین و مقررات آن از طرف خداوند نازل شده و دین باطل دینی است که از ناحیه غیر خداوند تنظیم و مقرر شده باشد.[۱][۱]. جوادی آملی، عبدالله، شریعت در آینه معرفت، ص ۱۱۱ و ۱۱۲ با تلخیص.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


+ 3 = 4