دایره المعارف اسلام پدیا » تعريف اقتصاد
منوی اصلی

تعریف اقتصاد

تاریخ: ۳۰ فروردین ۱۳۹۰ در باب: اقتصاد

اقتصاد از کلمه « قصد» به معنای « میانه روی » آمده است.[۱]

علم اقتصاد یکی از رشته های علوم اجتماعی است که در باب کیفیت فعالیت های مربوط به دخل و خرج و چگونگی روابط مالی افراد جامعه با یک دیگر و اصول و قوانینی که بر امور مذکور حاکم است، مطالعه می کند.[۲] چون میان اقتصاد اسلامی و اعتدال، ارتباط وجود دارد، موجب این شده است تا عنوان « اقتصاد » برای آن به کار گرفته شود. در قرآن کریم نیز کلمه «مقتصد»[۳] آمده است که به معنای « میانه روی » است.

در اقتصاد اسلامی رفتارهای اقتصادی انسان مورد بررسی قرار می گیرد و هنگامی می توان به صورت کامل به آن دست یافت که نظام اقتصادی اسلام برای افراد یک جامعه روشن شده و نهادهای اقتصادی آن در جامعه پایه گذاری شود.[۴]


[۱]. جبران مسعود، الرائد، اترابی نژاد ، دکتر رضا، ج ۱ ، ص ۲۲۷ ، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ دوم، ۱۳۷۶٫

[۲].  همان .

[۳]. لقمان، ۳۲؛ مائده، ۶۶

[۴]. با استفاده از کتاب « مکتب و نظام اقتصادی در اسلام»، ص ۵۰ ، استاد مهدی هادوی تهرانی ، چاپ نینوا، سال ۱۳۸۳ .
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


8 + 8 =