دایره المعارف اسلام پدیا » چیستی کرامت
منوی اصلی

چیستی کرامت

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۸۹ در باب: کرامت

بیان شد که کرامت، بزرگوارى و دورى از هر پستى و فرومایگى است. اگر به این فرمودۀ رسول مکرم اسلام (ص) توجه کنیم که دوستى دنیا ریشه هر معصیت و ابتداى هر گناه است.[۱] و اینکه دنیا، دنیا نامیده شد چونکه بى مقدارتر از هر چیزى است[۲] دنائت در برابر کرامت و دنى در مقابل کریم است و چون دنى و دنائت و دنیا هم ریشه‏اند، از این رو نمى‏توان کرامت و بزرگوارى را در دوستى دنیا جستجو نمود. چرا که به فرموده حضرت امیر (ع) دنیا انسان را خوار و ذلیل مى‏کند[۳] و کرامت نقطه مقابل ذلّت و خوارى است.


[۱] محمدی رى شهرى، محمد، (حسینى سید حمید)، منتخب میزان الحکمه، روایت شماره ۲۱۹۴٫

[۲] همان مصدر، روایت شماره ۲۱۷۱٫

[۳] همان مصدر، روایت شماره ۲۱۹۲٫
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


8 + = 9