دایره المعارف اسلام پدیا » چرا خداوند انسان را كامل نيافريد
منوی اصلی

چرا خداوند انسان را کامل نیافرید

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۸۹ در باب: خلقت و آفرینش

هدف از آفرینش انسان زمانى مى‏تواند محقق شود که انسان قابلیت رسیدن به کمال را داشته باشد و با فعلِ اختیارىِ خود، آن را تحصیل کند. درحالى که اگر آن کمال را از ابتدا دارا مى‏بود قطعاً کمالِ اختیارىِ او به شمار نمى‏آمد و هدف اصلى از آفرینش او نیز تحصیل نمى‏شد.

باید توجه داشت که حتى ترقى یک پله از نردبان تکامل براى انسان، تحصیل کمال اختیارى به شمار مى‏آید و به همان اندازه هدف اصلى از آفرینش را تحصیل کرده است.




کلیدواژه ها: , , ,



ثبت نظر


+ 7 = 10