دایره المعارف اسلام پدیا » نیت عبادت
منوی اصلی

نیت عبادت

تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۳۸۹ در باب: عبادت

منظور از “نیت‏” همان عزم راسخ و ارادۀ محکم ‏براى انجام ‏کار است، قطع ‏نظر از این که ‏انگیزۀ الاهى در آن باشد یا انگیزه‏هاى مادى. اما در عبادات و طهارات، نیت عبارت است از: قصد انجام فعل و کار، و در آن قصد تقرب الی الله معتبر است[۱]؛ یعنی این که آن کار را فقط برای رضای خدا انجام دهد و بس. به عنوان مثال نماز گذار در نیت نماز باید آن را به قصد تقرب الی الله و قصد انجام تکلیف الاهی به جا آورد، یا در انجام طهارت که شرط صحت نماز است قصد قربت داشته باشد. گفتنی است که نیت از ارکان عبادات محسوب می شود؛ یعنی در تمام افعال عبادی نیت واجب است و بدون نیت، عبادت صحیح نیست.

برای آگاهی بیشتر در باره نیت می توانید به رساله های عملیه و پاسخ های موجود در سایت مراجعه کنید:

نمایۀ رابطۀ نیت و عمل، سؤال ۷۴۸ (سایت اسلام کوئست: ۷۸۶).


[۱] امام خمینی، تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۱۴۱، قم، مؤسسه نشر اسلام، چاپ ۶، ۱۴۱۷ق.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


5 + = 8