دایره المعارف اسلام پدیا » مفهوم حقوق بشر
منوی اصلی

مفهوم حقوق بشر

تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۳۸۹ در باب: حقوق بشر

همان طور که از اسم این عنوان پیدا است، حقوق بشر به حقوقی که مربوط به جنس بشر است گفته می شود و اصطلاحاً با در نظر گرفتن اسناد بین المللی بشری و متون معتبر حقوق بشری، می‌توانیم این حقوق را بدین صورت تعریف کنیم: «حقوق بشر مجموعه‌ای از قواعد و مقررات حقوقی بین المللی است که در همۀ زمانها و مکان‌ها از  مقام، منزلت. کرامت انسانی تمام افراد و یا گروه‌ها صرفاً به دلیل این که انسان اند، در مقابل همۀ دولت‌ها حمایت می‌کند».[۱]


[۱] پژوهشکدۀ باقر العلوم.
کلیدواژه ها: , , , ,ثبت نظر


4 + = 8