دایره المعارف اسلام پدیا » مفهوم ارتداد
منوی اصلی

مفهوم ارتداد

تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۳۸۹ در باب: ارتداد

ارتداد از واژه “ردّ” در لغت به معنای بازگشت است و در فرهنگ دینی بازگشت به کفر، ارتداد و رده نامیده می شود.[۱]

برخی از محقّقان معتقدند، ارتداد گرچه به معنای رجوع و بازگشت است، اما در معنای اصطلاحی آن  قید “جحود” اخذ شده است. جاحد کسی است که با وجود علم به حقانیت چیزی یا حداقل شک در آن، با وجود اتمام حجت باز هم انکار می کند.[۲]

از این رو اسلام پیروی کورکورانه و بی دلیل نمی خواهد. بلکه معتقد است بایستی با دلائل منطقی و دور از ابهام و پیچیدگی که فرا راه همگان قرار دارد به مبانی مذهبی پایبند شد.[۳]

در واقع ارتداد در معنای حقیقی خود ابزار انکار دین و تبلیغ علیه آن از روی عناد و ستیز است نه پایه استدلال و ناشی از شبهه و اشتباه، از این رو می توان گفت که فلسفه ارتداد عبارت است از: تبلیغ علیه دین و در نتیجه تهدید نظم و اخلاق عمومی جامعه اسلامی.[۴]

برای آگاهی بیشتر در این باره ” فلسفه تفاوت حکم ارتداد زن و مرد” ۱۶۶۴ را که در سایت اسلام کوئست است، مطالعه کنید.


.[۱] نرم افزار پرسمان

.[۲] صرامی، سیف الله، احکام مرتد از دیدگاه اسلام و حقوق بشر، ص ۲۵۵٫

[۳] .قربانی، زین العابدین، اسلام و حقوق بشر، ص ۴۸۰٫

[۴] .صرامی،سیف الله، احکام مرتد از دیدگاه اسلام  و حقوق بشر، ص ۲۸۱٫
کلیدواژه ها:ثبت نظر


9 + = 13