دایره المعارف اسلام پدیا » غسل میّت
منوی اصلی

غسل میّت

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۸۹ در باب: غسل

یکی از غسل های واجب، غسل میّت مسلمان است که همانند سایر غسل ها انجام می شود. این غسل واجب کفایی بوده و تا زمانی که کسی میّت مسلمان را غسل نداده است بر همه مسلمانان واجب است، اما اگر یک نفر این غسل را انجام دهد از دیگران ساقط خواهد شد.

یکی از شرایط این غسل مماثله (همجنس بودن) غسل دهنده و میّت است.

فقها و مراجع عظام در باره غسل دادن زن و مرد چنین فتوا داده اند:

اگر مرد، زن را و زن، مرد را،[۱] غسل بدهد باطل است،[۲] ولى زن مى‏تواند شوهر خود را غسل دهد و شوهر هم مى‏تواند زن خود را غسل دهد،[۳] اگر چه احتیاط مستحبّ آن است که زن، شوهر خود و شوهر، زن خود را غسل ندهد.[۴]،[۵].[۶]

البته اگر براى غسل میّت زن، زن دیگرى نباشد مردهایى که با او نسبت دارند و محرمند، یا به واسطه شیر خوردن با او محرم شده‏اند، مى‏توانند از زیر لباس، او را غسل دهند.

بنابراین، در حالت عادی مرد نمی تواند مادر زن مردۀ خود را غسل دهد؛ زیرا تنها مورد استثنا در مسئله، طبق نظر برخی از مراجع، زن و شوهر هستند.[۷]


[۱] بهجت: در غیر موارد ضرورت.

[۲] خوئى، زنجانى: حرام است مرد، زن را و زن، مرد را غسل بدهد.

[۳] تبریزى: جایز نیست مرد، زن را و زن، مرد را غسل بدهد.

[۴] خوئى، زنجانى، صافى: در حال اختیار غسل ندهد.

[۵] سیستانى: مرد نمى‏تواند زن نامحرم را غسل بدهد و هم چنین زن نمى‏تواند مرد نامحرم را غسل بدهد و زن و شوهر مى‏توانند یکدیگر را غسل بدهند.

[۶] مکارم: مرد نمى‏تواند زن را غسل دهد، هم چنین زن نمى‏تواند مرد را غسل دهد، مگر زن و شوهر که هر کدام مى‏تواند دیگرى را غسل دهد، هر چند احتیاط مستحب آن است که اگر ضرورتى نیست، این کار را نکنند.

[۷]توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۱، ص ۳۱۹- ۳۲۰، مسئله ۵۵۹٫
کلیدواژه ها: , , , , ,ثبت نظر


5 + = 14