دایره المعارف اسلام پدیا » غسل جنابت
منوی اصلی

غسل جنابت

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۸۹ در باب: غسل

از نظر اسلام، در مسائل طهارت و نجاست (که جنابت از شاخه های آن است)، شک و تردید هیچ اعتباری ندارد و نباید به آن اعتنا کرد. پس، غسل جنابت، در صورتی بر شخص مکلّف واجب می شود که نشانه های منی وجود داشته باشد و یا این که انسان یقین به جنابت داشته باشد. بنا بر این تا زمانی که یقین کامل صددرصد به احتلام پیدا نکرده هیچ وظیفه ای از نظر وجوب غسل جنابت متوجه او نیست.

حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ سؤالی در این زمینه فرموده اند:”با شک در جنابت، حکم جنابت مترتب نمى‏شود، مگر این که رطوبتى از شما خارج شود که همراه با علامت‏هاى شرعى خروج منى باشد یا یقین به خروج منى داشته باشید.[۱]

اما باید توجه داشته باشید که طهارت شرط واقعی است؛ یعنی اگر مکلّف بعداً یقین پیدا کند که قبل از نماز صبح محتلم بوده و غسل نکرده و نماز صبح را، در حال جنابت خوانده، این نماز صبح باطل است و باید بعد از غسل جنابت قضای آن را بجای آورد[۲].

حضرت امام خمینی (قدس سره) و برخی دیگر از مراجع در این باره می گویند: مستحبّ است انسان بعد از بیرون آمدن منى بول کند، و اگر نکند و بعد از غسل رطوبتى از او بیرون آید، که نداند منى است یا رطوبت دیگر، حکم منى را دارد.[۳]

آیت الله بهجت می گوید: اما اگر نمی تواند بول کند بنابر احوط باید استبراء کند، در این صورت رطوبتی که از او خارج می شود حکم بول را دارد.[۴]

آیت الله زنجانی می گوید: چنانچه فاصله غسل با بیرون آمدن منى کم باشد به طورى که احتمال دهد که رطوبت از بقایاى منى سابق باشد، در این صورت حکم منى را دارد، ولى اگر به جهتى هم چون طول مدت، اطمینان دارد که از منى سابق چیزى نمانده، و احتمال دهد رطوبت مشکوک منی جدید است، حکم منى را ندارد و اگر بول نکرده باشد و پس از غسل بول نماید چنانچه احتمال دهد که همراه بول بقایاى منى خارج شده حکم منى بار مى‏شود، مگر بقایاى منى چنان در بول مستهلک شده باشد که به مجموع رطوبت خارج شده بول بگویند.[۵]


[۱]. أجوبه الاستفتاءات (بالفارسیه)، ص: ۳۳، س ۱۷۴٫

[۲] لأنّ انکشاف الخلاف فی الطهاره الحدثیّه موجب للإعاده. نک: الفاضل اللنکرانی، محمد الموحدی‏، غسل الجنابه- التیمم- المطهرات( تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله)، ص: ۳۴٫

[۳] . توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏۱، ص ۲۱۰٫

[۴] . همان.

[۵] . همان.
کلیدواژه ها: , , , ,ثبت نظر


2 + 9 =