دایره المعارف اسلام پدیا » غسل جبيره ای
منوی اصلی

غسل جبیره ای

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۸۹ در باب: غسل

چیزى که با آن زخم و شکسته را مى‏بندند (بانداژ) و دوایى که روى زخم و مانند آن مى‏گذارند جبیره نامیده مى‏شود. وضو و غسل با آن را و ضو و غسل جبیره ای گویند. غسل جبیره‏اى مثل وضوى جبیره‏اى است، ولى بنا بر احتیاط واجب، باید آن را ترتیبى به جا آورند نه ارتماسى‏.[۱]

مراجع تقلید در باره وضوی جبیره ای فرموه اند:

۱٫ اگر زخم یا دُمل یا شکستگى در صورت و دست ها است و روى آن باز باشد و آب ریختن روى آن ضرر دارد، اگر اطراف آن را بشوید کافى است، ولى چنانچه کشیدن دست تر بر آن ضرر ندارد، بهتر آن است که دست تر بر آن بکشد و بعد پارچه پاکى روى آن بگذارد و دست تر را روى پارچه هم بکشد. و اگر این مقدار هم ضرر دارد یا زخم نجس است و نمى‏شود آب کشید، باید اطراف زخم را به طورى که در وضو گفته شد، از بالا به پایین بشوید و بنا بر احتیاط مستحب، پارچه پاکى روى زخم بگذارد و دست تر روى آن بکشد و اگر گذاشتن پارچه ممکن نیست شستن اطراف زخم کافى است و در هر صورت تیمم لازم نیست.[۲]

۲٫ اگر نمى‏شود روى زخم را باز کرد ولى زخم و چیزى که روى آن گذاشته پاک است و رسانیدن آب به زخم ممکن است و ضرر و زحمت و مشقت هم ندارد، باید آب را به روى زخم برساند و اگر زخم یا چیزى که روى آن گذاشته نجس است، چنانچه آب کشیدن آن و رساندن آب به روى زخم  بدون زحمت و مشقت ممکن باشد، باید آن را آب بکشد و موقع وضو آب را به زخم برساند و در صورتى که آب براى زخم ضرر دارد، یا آن که رساندن آب به روى زخم ممکن نیست، یا زخم نجس است و نمى‏شود آن را آب کشید باید اطراف زخم را بشوید و اگر جبیره پاک است روى آن را مسح کند و اگر جبیره نجس است یا نمى‏شود روى آن را دست تر کشید؛ مثلًا دوایى است که به دست مى‏چسبد، پارچه پاکى را به طورى که جزء جبیره حساب شود روى آن بگذارد و دست تر روى آن بکشد و اگر این هم ممکن نیست، احتیاط واجب آن است که وضو بگیرد و تیمم هم بنماید.[۳]

۳٫ اگر زخم یا دمل یا شکستگى در محل مسح است (جلوى سر یا روى پاها) و روى آن باز است، چنانچه نتواند آن را مسح کند، باید پارچه پاکى روى آن بگذارد و روى پارچه را با ترى آب وضو که در دست مانده مسح کند (و بنا بر احتیاط مستحب تیمم هم بنماید) و اگر گذاشتن پارچه ممکن نباشد، باید به جاى وضو تیمم کند و بهتر است یک وضو بدون مسح هم بگیرد.[۴]

۴٫ کسى که وظیفه او تیمم است، اگر در بعضى از جاهاى تیمّم او زخم یا دمل یا شکستگى باشد باید به دستور وضوى جبیره‏اى، تیمّم جبیره‏اى نماید.[۵]


[۱] . توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏۱، ص ۱۹۶، مسأله ۳۳۹٫

[۲] . همان، ص ۱۸۹ مسأله ۳۲۵٫

.[۳]  همان، ص ۱۹۲، مسأله ۳۲۹٫

[۴] . همان، ص ۱۹۰، مسأله ۳۲۶٫

[۵] . همان، ص ۱۹۷، مسأله ۳۴۰٫
کلیدواژه ها: , , , , ,ثبت نظر


6 + = 14