دایره المعارف اسلام پدیا » غسل جبيره ای
منوی اصلی

غسل جبيره ای

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۸۹ در باب: غسل

چيزى كه با آن زخم و شكسته را مى‏بندند (بانداژ) و دوايى كه روى زخم و مانند آن مى‏گذارند جبيره ناميده مى‏شود. وضو و غسل با آن را و ضو و غسل جبيره ای گویند. غسل جبيره‏اى مثل وضوى جبيره‏اى است، ولى بنا بر احتياط واجب، بايد آن را ترتيبى به جا آورند نه ارتماسى‏.[۱]

مراجع تقلید در باره وضوی جبیره ای فرموه اند:

۱٫ اگر زخم يا دُمل يا شكستگى در صورت و دست ها است و روى آن باز باشد و آب ريختن روى آن ضرر دارد، اگر اطراف آن را بشويد كافى است، ولى چنانچه كشيدن دست تر بر آن ضرر ندارد، بهتر آن است كه دست تر بر آن بكشد و بعد پارچه پاكى روى آن بگذارد و دست تر را روى پارچه هم بكشد. و اگر اين مقدار هم ضرر دارد يا زخم نجس است و نمى‏شود آب كشيد، بايد اطراف زخم را به طورى كه در وضو گفته شد، از بالا به پايين بشويد و بنا بر احتياط مستحب، پارچه پاكى روى زخم بگذارد و دست تر روى آن بكشد و اگر گذاشتن پارچه ممكن نيست شستن اطراف زخم كافى است و در هر صورت تيمم لازم نيست.[۲]

۲٫ اگر نمى‏شود روى زخم را باز كرد ولى زخم و چيزى كه روى آن گذاشته پاك است و رسانيدن آب به زخم ممكن است و ضرر و زحمت و مشقت هم ندارد، بايد آب را به روى زخم برساند و اگر زخم يا چيزى كه روى آن گذاشته نجس است، چنانچه آب كشيدن آن و رساندن آب به روى زخم  بدون زحمت و مشقت ممكن باشد، بايد آن را آب بكشد و موقع وضو آب را به زخم برساند و در صورتى كه آب براى زخم ضرر دارد، يا آن كه رساندن آب به روى زخم ممكن نيست، يا زخم نجس است و نمى‏شود آن را آب كشيد بايد اطراف زخم را بشويد و اگر جبيره پاك است روى آن را مسح كند و اگر جبيره نجس است يا نمى‏شود روى آن را دست تر كشيد؛ مثلًا دوايى است كه به دست مى‏چسبد، پارچه پاكى را به طورى كه جزء جبيره حساب شود روى آن بگذارد و دست تر روى آن بكشد و اگر اين هم ممكن نيست، احتياط واجب آن است كه وضو بگيرد و تيمم هم بنمايد.[۳]

۳٫ اگر زخم يا دمل يا شكستگى در محل مسح است (جلوى سر يا روى پاها) و روى آن باز است، چنانچه نتواند آن را مسح كند، بايد پارچه پاكى روى آن بگذارد و روى پارچه را با ترى آب وضو كه در دست مانده مسح كند (و بنا بر احتياط مستحب تيمم هم بنمايد) و اگر گذاشتن پارچه ممكن نباشد، بايد به جاى وضو تيمم كند و بهتر است يك وضو بدون مسح هم بگيرد.[۴]

۴٫ كسى كه وظيفه او تيمم است، اگر در بعضى از جاهاى تيمّم او زخم يا دمل يا شكستگى باشد بايد به دستور وضوى جبيره‏اى، تيمّم جبيره‏اى نمايد.[۵]


[۱] . توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج‏۱، ص ۱۹۶، مسأله ۳۳۹٫

[۲] . همان، ص ۱۸۹ مسأله ۳۲۵٫

.[۳]  همان، ص ۱۹۲، مسأله ۳۲۹٫

[۴] . همان، ص ۱۹۰، مسأله ۳۲۶٫

[۵] . همان، ص ۱۹۷، مسأله ۳۴۰٫
کلیدواژه ها: , , , , ,ثبت نظر