دایره المعارف اسلام پدیا » عقل و توان ادراك نعمت ‏ها و عذاب ‏ها
منوی اصلی

عقل و توان ادراک نعمت ‏ها و عذاب ‏ها

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۸۹ در باب: عقل

بسیارى از حقایق هستى و خصوصاً حقایقى که در ماوراى جهان طبیعت وجود دارد، براى ما مجهول است. البته این ندانستن، بیشتر در کم و کیف و چگونگى آن حقایق است، ولى اصل آن حقایق را عقل و وحى در جاى خود اثبات کرده‏اند و ما نسبت به آنها آگاهى داریم. البته علم به کنه و ماهیت آن حقایق بسیار محدود است؛ مگر براى عده کمى که با سلوک عملى در همین دنیا به آن عالم راه یافته باشند و علم اجمالى آنها به علم تفصیلى تبدیل شده باشد و از این رو، سنخیّت و چگونگى بدن ‏هاى برزخى و… و نعمت و عذاب ‏هاى آن براى ما به صورت کامل و دقیق روشن نیست؛ در عین حال از مجموعه‏ى آیات و روایات و تحلیل ‏هاى عقلى مى‏توان دورنمایى از کم و کیف بدن برزخى و تصویر نعمت ‏ها و عذاب ‏هاى برزخى و قیامت ارایه نمود[۱]. [۲]

منابع، براى مطالعه بیشتر

۱٫ جوادى آملى، عبداللَّه، شناخت‏شناسى در قرآن.

۲٫ جوادى آملى، عبداللَّه، عقل و ایمان و انسان‏شناسى.

۳٫ کاشفى، محمد رضا، خدا شناسى و فرجام ‏شناسى.


[۱] محمد رضا کاشفى، خدا شناسى و فرجام ‏شناسى، ص ۱۰۰ – ۹۸٫

[۲] . اقتباس از سؤال شماره ۱۸۶ (سایت اسلام کوئست: ۹۳۹).
کلیدواژه ها: , , , ,ثبت نظر


+ 1 = 6