دایره المعارف اسلام پدیا » سوره بنی اسرائیل
منوی اصلی

سوره بنی اسرائیل

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۸۹ در باب: یهود

سوره هفدهم قرآن “سوره بنی اسرائیل “است که دارای ۱۱۱(صد و یازده) آیه است. این سوره به “سوره اسراء” (به کسر همزه که مصدر باب افعال است) و “سوره سبحان” نیز مشهور است. علت نام گذاری این سوره به “بنی اسرائیل” از آن روست که احوال بنی اسرائیل در این سوره بیان شده و به دلیل آنکه جریان معراج پیامبر گرامی (ص) در آغاز این سوره بازگو شده است به این “سوره اسراء” گویند و چون نخستین کلمه این سوره کلمه “سبحان” است بـه آن “سوره سبحان” نیز گـفـته مى شود.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


+ 3 = 10