دایره المعارف اسلام پدیا » راه های اثبات عدالت امام جماعت
منوی اصلی

راه های اثبات عدالت امام جماعت

تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۸۹ در باب: امام جماعت

یکی از شرایط امام جماعت این است که عادل باشد[۱] و این عدالت در امام جماعت باید احراز و اثبات گردد.[۲]

“عدالت”، یک حالت خداترسى باطنى است که انسان را از انجام گناه کبیره و تکرار گناه صغیره باز مى‏دارد و همین اندازه که با کسى معاشرت داشته باشیم و گناهى از او نبینیم، نشانه وجود عدالت است و این را “حُسن ظاهر” که حاکى از ملکه باطن است، مى‏گویند[۳].

ملاک و میزان برای اثبات عدالت و جواز اقتداء، حصول اطمینان و وثوق به وجود آن (عدالت) در امام جماعت است هر چند از راه اقتدای دیگران به دست آید.[۴]

از این رو، در تعبیرات برخی از علما در باره راه های اثبات عدالت، این گونه آمده است: عدالت ثابت مى‏شود به شهادت عدلین در صورتى که معارض نباشد به شهادت دو عادل، بلکه به شهادت یک عادل به فسق او.

اخبار جماعت مجهول العداله به عدالت کسى که سبب حصول اطمینان باشد در جواز اقتداء کافى است، بلکه کفایت مى‏کند اطمینان حاصل از شهادت یک عادل یا حاصل از اقتدای عدلین به او یا حاصل از اقتدای جماعت مجهول الحال به او و وثوق و اطمینان از هر چه پیدا شود کافى است به شرط آن که اطمینان کننده، اهل فهم و خبره و بصیرت باشد و معرفت به مسائل شرعیه داشته باشد نه از جهال و نه [از] کسانى که به ادنى چیزى اطمینان براى آنها حاصل مى‏شود.[۵]


[۱] توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏۱، ص ۷۹۱، م ۱۴۵۳٫

[۲] فاضل: عدالت امام جماعت باید براى مأموم محرز باشد و با شک در اصل عدالت نمى‏توان به او اقتدا کرد، همان.

[۳] مکارم: م ۱۲۶۸٫

(بهجت:) مسأله ۱۱۷۱ عدالت معتبر در امام جماعت عبارت است از حسن ظاهر یعنى دورى جستن از گناهان کبیره به طورى که ظاهر احوال شخص به طور ظنّى دلالت کند که او بناى بر ترک گناه دارد نه آن که اتفاقاً چند روزى گناه را ترک کرده باشد. و مأموم باید این حسن ظاهر را احراز کند و اصرار بر گناهان صغیره به منزله گناه کبیره است، همان.

[۴] الغایه القصوى فی ترجمه العروه الوثقى، ج‏۲، ص۶۳٫

[۵] الغایه القصوى فی ترجمه العروه الوثقى، ج‏۲، ص۶۳، مسأله ۱۴ و ۱۵٫
کلیدواژه ها: , , , ,ثبت نظر


5 + 3 =