دایره المعارف اسلام پدیا » برخی از عقاید باطل یهود
منوی اصلی

برخی از عقاید باطل یهود

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۸۹ در باب: یهود

در باره اعتقادات باطل و فاسد یهود آیات فراوانی در قرآن کریم وجود دارد که ما در این جا به اختصار به برخی از آنها اشاره می کنیم:

۱٫ اعتقاد به این که عزیر فرزند خدا است.

خدای متعال در این باره می فرماید: “یهود گفتند که عزیر پسر خداست، و نصارى گفتند که عیسى پسر خداست. این سخن که مى‏گویند همانند گفتار کسانى است که پیش از این کافر بودند. خدا بکشدشان. چگونه از حق منحرفشان مى‏کنند”؟.[۱]

۲٫ قوم یهود معتقد بود که عذاب نمی شوند مگر مدت بسیار کمی: “و گفتند: آتش جز چند روزى ما را نسوزاند. بگو: آیا با خدا چنین پیمانى بسته اید، تا او خلاف پیمان خود نکند؟ یا آن که از روى نادانى چنین نسبتى به خدا مى‏دهید * و این بدان سبب بود که مى‏گفتند: جز چند روزى آتش دوزخ به ما نرسد. و این دروغ که بر خود بسته بودند در دین خود فریبشان داد”.[۲]

۳٫ آنان ادعا می کردند که فرزندان خدا هستند: “یهودیان و مسیحیان گفتند که ما فرزندان و دوستان خدا هستیم. بگو: پس چرا شما را به پاداش گناهانتان عذاب مى‏کند؟ بلکه شما انسان هایى از جمله آفریدگان هستید. هر کس را که بخواهد مى‏آمرزد و هر کس را که بخواهد عذاب مى‏کند و برای خداست فرمانروایى آسمان ها و زمین و آن چه در میان آنهاست و بازگشت همه به اوست”.[۳]

۴٫ دست بسته دانستن خدا: “یهود گفتند که دست خدا بسته است. دست هاى خودشان بسته باد. و بدین سخن که گفتند ملعون گشتند. دست هاى خدا گشاده است. به هر سان که بخواهد روزى مى‏دهد. و آن چه بر تو از جانب پروردگارت نازل شده است، به طغیان و کفر بیشترشان خواهد افزود. ما تا روز قیامت میانشان دشمنى و کینه افکنده‏ایم. هر گاه که آتش جنگ را افروختند خدا خاموشش ساخت. و آنان در روى زمین به فساد مى‏کوشند، و خدا مفسدان را دوست ندارد”.[۴]

۵٫ یهودی ها معتقدند که خداوند فقیر است: “هر آینه خدا شنید سخن آن کسان را که مى‏گفتند: خدا بینواست و ما توانگریم. گفتارشان را و نیز اینکه پیامبران را به ناحق مى‏کشتند، خواهیم نوشت، و می گوییم: بچشید عذاب آتش سوزان را”.[۵]

اینها اطلاعات مختصری بود در باره اعتقادات مردم یهود در قرآن کریم. برای آگاهی بیشتر و شناخت دقیق تر آنان می توانید به تفاسیر قرآن و کتاب های نوشته شده در باره یهود مراجعه کنید.


[۱] توبه، ۳۰٫

[۲] بقره، ۸۰؛ آل عمران، ۲۴٫

[۳] مائده، ۱۸٫

[۴] مائده، ۶۴٫

[۵] آل عمران، ۱۸۱٫
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


6 + = 11