دایره المعارف اسلام پدیا » اجرای حکم ارتداد
منوی اصلی

اجرای حکم ارتداد

تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۳۸۹ در باب: انجیل

ارتداد از اسلام دارای شرایطی است که برای آگاهی از آن و نظر اسلام دربارۀ ارتداد می توانید به سؤالات ۵۳ (سایت: ۲۸۹) (آزادى عقیده و اعدام مرتد در اسلام) و ۳۱۷۵ (سایت: ۴۱۵۲) (حکم ارتداد در اسلام) در سایت اسلام کوئست مراجعه کنید. اما باید توجه داشت که تحقق این شرایط و اثبات ارتداد یک شخص کار آسانی نیست و به مجرد احتمال نمی توان شخصی را مرتد دانست. ضمن آن که می توان با استفاده از روابط خانوادگی و بحث های عالمانه، چنین شخصی را از افکار و نظراتش دور کرده و با بیان خوبی های اسلام او را به این دین ترغیب کرد. در هر صورت حکم به ارتداد کسی به همین سادگی نیست‌؛ بلکه باید ارتدادش در دادگاه اسلامی به ثبوت برسد و هنگامی که حکومت اسلامی نیست ارتداد وی پیش مجتهد جامع الشرایط ثابت شود و او حکم به ارتداد ‌دهد. اجرای حکم قتل نیز در حکومت اسلامی به عهده حاکم شرع است و در غیر این صورت چنان چه مرجع تقلید اجازه عمومی به کشتن فردی -مانند سلمان رشدی- داد بر هر مسلمانی واجب کفایی است که به آن اقدام کند.

بنابراین، شخصی که پدر و مادرش یا یکی از آنها مسلمان است و پس از رسیدن به سن تمییز و درک صحیح از ناصحیح، اسلام را برمی گزیند و سپس از اسلام بر می گردد و این امر را اظهار می کند، حکمش اعدام است که تشخیص تمام این شرایط نیاز به علم دارد و معمولاً جز توسط فقیه جامع الشرایط یا مجتهد متجزی در امور قضایی و کیفری، آن هم پس از بررسی دقیق، میسور نیست.

اگر شخصی پدر و مادرش کافر باشند و خودش پس از رسیدن به سن تمییز و درک صحیح از ناصحیح مسلمان شود و سپس از اسلام برگردد و این امر را اظهار کند، حاکم شرع به او سه روز مهلت می دهد تا به اسلام بازگردد و پس از آن او را اعدام می کند. و همان گونه که گذشت تشخیص این امور کار ساده ای نیست.

البته اگر چنین کسی فقط نسبت به عقاید اسلامی گرفتار تردید شود، مادامی که کفر او از طریق معتبر احراز نشود، مسلمان محسوب می شود.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


2 + 3 =