دایره المعارف اسلام پدیا » گرفتن قرض ربوی
منوی اصلی

گرفتن قرض ربوی

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۸۹ در باب: قرض

وام گرفتن حتّى اگر از بانک دولتى باشد هر چند ربوى باشد از نظر حکم وضعى صحیح است، (یعنی قرض گیرنده مالک پول می شود و معاملات او با چنین پولی صحیح است)، ولى در صورت ربوى بودن، گرفتن آن از نظر تکلیفى حرام است (یعنی کار حرام انجام داده و مرتکب گناه شده است.) چه از مسلمان گرفته شود یا از غیر مسلمان و چه از دولت اسلامى بگیرد یا از دولت غیر اسلامى، مگر آنکه به حدّى مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند ولى شخص مى‏تواند براى اینکه مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافى را قصد نکند، هر چند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جواز گرفتن وام در صورتى که ربوى نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نیاز ندارد.[۱]


[۱]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏۲، ص: ۹۳۵،  بخش استفتاءات از مقام معظم رهبرى‏ ، س ۱۹۱۱با تلخیص.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


2 + = 3