دایره المعارف اسلام پدیا » گرایش های فمینیستی
منوی اصلی

گرایش های فمینیستی

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۸۹ در باب: فمينيسم

در مورد گرایشاتى که در زمینه‏ فمینیسم وجود دارد، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. فمینیسم لیبرال،
  2. فمینیسم مارکیستى،
  3. فمینیسم رادیکال،
  4. سوسیال فمینیسم،
  5. فمینیسم فرامدرن،
  6. فمینیسم اسلامى.

فمینیسم که پیشینه‏اى نسبتاً زیاد دارد، از اواخر قرن نوزدهم به طرق گوناگون به کشورهاى اسلامى هم وارد شده است.

فمینیسم که یک نهضت و جنبش اجتماعى بود، در طى حرکت چند دهه‏ خویش توانسته است، علاوه بر این که نظریات خود را به صورت منظم و دانشگاهى به نام Women’s Studied (مطالعات زنان)، علمى نماید، شرایط مناسب را براى پیدایش حرکت جدیدى که ثمره آن ظهور کارشناسان مسائل زنان ‏باشد، فراهم نماید. توجه به این نکته‏ حائز اهمیت خواهد بود که پیدایش فمینیسم غربى، به عنوان یک حرکت اجتماعى فرهنگى در شرایط و بستر خاصى شکل گرفته است. لذا نقدهاى جدّى بر هر یک از مبانى و دیدگاه‏هاى متعدد فمینیسم مطرح است که نیازمند بررسى و فرصت دیگرى است.
کلیدواژه ها: , , , , ,ثبت نظر


8 + 1 =