دایره المعارف اسلام پدیا » ویژگی های دين مرسل
منوی اصلی

ویژگی های دین مرسل

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۸۹ در باب: دین

ویژگی های دین مرسل به شرح زیر است:

۱٫ واقعیت تاریخى ادیان، به شهادت تاریخ و قرآن،گواه صادقى بر تعدد ادیان مُرسَل به تعداد رسولان الهى است. در اینجا مراد از رسول، «نبىّ صاحب شریعت و مأمور به ابلاغ آن» مى‏باشد.[۱]

۲٫ دین مُرسَل، معلول نیازمندى بشر به پیام الهى است. از این رو، در گذشته طبق مقتضیات دوره‏ها و زمان‏ها این پیام تجدید مى‏شده است.[۲] با این وصف، هر چند منشأ دین مرسل و منبع آن، دین نفس الامرى است و دین نفس الامرى فاقد عناصر موقعیتى مى‏باشد، ولى دین مُرسَل، به تناسب مقتضیات نسلى که براى آنها ارسال شده و موقعیت زمانى و مکانى مخاطبان، مشتمل بر عناصر موقعیتى، افزون بر عناصر جهان‏ شمول است. از سوى دیگر، امکان دارد، دین مُرسَل برخى از عناصر دین نفس‏الامرى را در برداشته باشد، همچنان که ممکن است، تمامى آن را شامل شود.

۳٫ راه کشف دین مُرسَل نقل معتبر است و اگر عقل چیزى را کشف کرد که در دلایل نقلى دین مُرسَل هم وجود داشت،امکان ارشادى بودن آن دلیل نقلى وجود دارد.

۴ – دین مُرسَل چون از طریق انبیا به دست مردم مى‏رسد،به ویژگى‏ هاى رسول، از حیث مراتب معنوى و خصوصیات آن مردم و محدودۀ زمانى و مکانى آن پیام بستگى دارد. هر چه رسول از مراتب بالاترى برخوردار باشد، حظّ و بهره ای بیشتر از دین نفس الامرى به وسیله وحى نصیب او خواهد شد و هر چه مردمی که مخاطب پیام اند، داراى توانایى فرهنگى بالاتر و پذیرش افزون‏تر باشند، بهره‏ بیشترى از دین نفس الامرى از طریق نقل به آنها خواهد رسید و هر چه گستره‏ زمانى و مکانى دین مرسل افزون‏تر باشد و مخاطبان بیشترى را در زمان‏ها و سرزمین‏هاى گوناگون در برگیرد، در بردارنده‏ عناصر بیشترى از دین نفس الامرى خواهد بود.[۳]


[۱]. شهید مطهرى از آن به «نبوّت تشریعى» یاد مى‏کند. (ر.ک: شهید مطهری، مرتضی، ختم  نبوّت،  ص۳۴، انتشارات صدرا، تهران، چاپ دهم، ۱۳۷۵ش).

[۲]. همان.

[۳] . هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، ص ۲۰، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
کلیدواژه ها: , , , , ,ثبت نظر


9 + 3 =