دایره المعارف اسلام پدیا » نماز بر پیکر پیامبر اسلام (ص)
منوی اصلی

نماز بر پیکر پیامبر اسلام (ص)

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۸۹ در باب: پیامبر (ص)

بر اساس منابع معتبر تاریخی، تمام مسلمانانی که مایل به اقامۀ نماز بر پیکر پیامبر (ص) بودند، گروه گروه نزد بدن آن حضرت حاضر شده و بدون آن که امام جماعتی داشته باشند، با نماز خود، آخرین وداع را با پیامبرشان انجام دادند و این موضوع، تنها شامل مردان هم نبوده، بلکه زنان و کودکان نیز از این فیض، بی بهره نماندند.[۱]


[۱] ابن هشام، السیره النبویه، ج ۲، ص ۶۶۳، دار المعرفه، بیروت، بی تا؛ شیخ مفید، الارشاد، ج ۱، ص ۱۸۸، کنگره شیخ مفید، قم، ۱۴۱۳ ق.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


3 + 2 =