دایره المعارف اسلام پدیا » نماز اعرابی
منوی اصلی

نماز اعرابی

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۸۹ در باب: نماز

یکی از نماز های مستحبی نماز مشهور به نماز اعرابی است که به صورت یک دو رکعتی و دو چهار رکعتی خوانده می شود.[۱]

در روایت آمده است،[۲] روز جمعه، چون روز بلند شود، دو رکعت نماز بگزارد، در رکعت اول بعد از حمد هفت مرتبه سوره فلق و در رکعت دوم بعد از حمد، هفت مرتبه سوره “ناس” بخواند و بعد از سلام هفت مرتبه “آیه الکرسی” بخواند، پس برخیزد و هشت رکعت دیگر بگزارد به دو سلام و بعد از هر دو رکعت آن بنشیند و تشهد بخواند و سلام بگوید. چون چهار رکعت را تمام کرد سلام بگوید و چهار رکعت دیگر نیز بدین طریق بجا آورد و در هر رکعتی حمد یک مرتبه، سوره‏ نصر یک مرتبه، سوره توحید را ۲۵ مرتبه بخواند و چون از تشهد و سلام فارغ شد، هفت مرتبه این دعا را بخواند: “یا حی یا قیوم یا ذا الجلال و الاکرام…”.


[۱] العروه الوثقی، ج ۲، ص ۱۱۱، م ۶٫

[۲] حرعاملی، وسائل الشیعه، ج ۷، ص ۳۶۹، ح ۹۶۰۴٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


6 + = 15