دایره المعارف اسلام پدیا » مفهوم معراج
منوی اصلی

مفهوم معراج

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۸۹ در باب: معراج

معنای لغوی “معراج” در زبان عرب، وسیله ای است که با کمک آن، انسان به بلندی، صعود می نماید و در همین راستا، در آن زبان، به نردبان نیز “معراج” گفته می شود.[۱]

قرآن کریم، در آیۀ اول سورۀ اسراء، اعلام نموده که پیامبر اکرم (ص) به صورت اعجاز آمیزی، فاصلۀ طولانی میان مسجد الحرام و مکه را تا بیت المقدس و مسجد الاقصی؛ با یاری خداوند طی یک شب پیموده که این مسافرتشان، زمینه ای برای مسافرتی طولانی تر؛ یعنی گردش در آسمان ها و دیدن آیات و نشانه های الاهی گشته است. بخش دوم این مسافرت نیز در آیات اولیۀ سورۀ نجم به تصویر کشیده شده است.

با این وجود، باید دانست که در قرآن کریم از واژۀ “معراج” استفاده نشده، بلکه در روایات و تفاسیر آیات فوق، این شب، به “لیله المعراج” یا شب معراج نامیده شده است و شاید دلیل این نام گذاری، استفاده پیامبر (ص) از مرکبی به نام “براق” باشد[۲] که مسافرت ایشان و صعود به آسمان ها، با سواری بر این مرکب انجام پذیرفته است.

به هر حال، اکنون هرگاه که این واژه را می شنویم، ماجرای آن مسافرت زیبا و معجزه گونۀ پیامبر (ص) را در ذهنمان تصور خواهیم نمود.[۳]


[۱]. ابن منظور، لسان العرب، ج ۲، ص ۳۲۲٫

[۲]. حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۲۵۷، ح ۶۴۸۳، مؤسسه آل البیت، قم، ۱۴۰۹ ق.

[۳]. پرسش ۲۴۱۴ (سایت: ۲۸۹۷) اسلام کوئست نیز در ارتباط با حادثه معراج است که در صورت تمایل، آن را نیز مطالعه فرمایید.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


+ 3 = 7