دایره المعارف اسلام پدیا » مفهوم فمينيسم
منوی اصلی

مفهوم فمینیسم

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۸۹ در باب: فمينيسم

فمینیسم، (Feminism)، واژه‏اى فرانسوى و از ریشه‏ لاتینى (Femind) است و با اندکى تغییر، در زبان‏هاى دیگر مثل انگلیسى و آلمانى هم به یک معنا به کار مى‏رود. Feminine (فمینین) به معناى زن یا جنس مؤنث است.

فمینیسمِ مصطلح، ممکن است در دو معنا به کار رود.

معناى اوّل، که همان کاربرد عمومى و شناخته شده‏ آن است، به اندیشه و نهضتى گفته مى‏شود که مدافع برابرى حقوق زنان با مردان در ساحت‏هاى اجتماعى، اقتصادى، سیاسى مى‏باشد که در فارسى ممکن است از این واژه به زن سالارى، زن گرایى و… تعبیر شود. البته با پیشرفت این اندیشه، از جمله نتایج به دست آمده، تحقق و تشکیل مجموعه‏هاى منظم و سازمان یافته‏اى براى فعالیت‏هاى زنان است که با عناوین مختلفى؛ مانند تشکل زنان، انجمن زنان، نهضت زنان و… بروز و ظهور مى‏یابد.

معناى دوم، نمود و ظهور خُلقیات و صفات زنانه در مردان است که این معنا مورد نظر نیست.
کلیدواژه ها: , , , , ,ثبت نظر


+ 4 = 12