دایره المعارف اسلام پدیا » مفهوم شناسی بعثت
منوی اصلی

مفهوم شناسی بعثت

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۸۹ در باب: بعثت

بِعْثَت‌، اصطلاحى‌ در فرهنگ‌ اسلامى‌ به‌ معنای‌ برانگیختن‌ و برگزیدن‌ پیامبران‌ از سوی خداوند برای‌ هدایت‌ مردم‌ که‌ آغاز رسالت‌ هر پیامبر است‌. بعثت‌ در فرهنگ‌ قرآنى‌ به‌ معنای‌ عامل‌ برانگیختن‌ و رسانیدن‌ به‌ مرحله‌ای‌ خاص‌ از تکامل‌ است‌ که‌ در آن‌ نوعى‌ تحول‌ وجود دارد. برای‌ همین‌، در معنای‌ حشر مردگان‌ نیز به‌ کار رفته‌ است‌، زیرا آغاز نوعى‌ تحول‌ بزرگ‌ و وارد شدن‌ به‌ فضایى‌ جدید است‌؛ هرچند معنای‌ اصطلاحى‌ غالب‌ آن‌ برانگیختن‌ و فرستادن‌ پیامبران‌ برای هدایت‌ مردم‌ است‌. از این‌ میان‌، بعثت‌ پیامبر اکرم‌ (ص)‌ جایگاه‌ خاصى‌ یافته‌ است‌، به‌ طوری‌ که‌ بیشتر، از کلمۀ «بعثت‌»، برانگیخته‌ شدن‌ ایشان‌ به‌ پیامبری‌، به‌ اذهان‌ متبادر مى‌شود.
کلیدواژه ها: ,ثبت نظر


3 + = 12