دایره المعارف اسلام پدیا » معنای دموکراسی
منوی اصلی

معنای دموکراسی

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۸۹ در باب: دموکراسی و مردم سالاری دینی

“دموکراسی”، اصطلاحی است مشتق از واژه یونانی (Demokratia) که در آن پیشوند “دموس” به معنا و مفهوم اداره امور خارجی کشور – در برابر پولیس (Polis)، اداره امور داخلی کشور– به کار می رود.[۱]

دموکراسی امروزه در اصطلاح سیاسی به مفهوم برتری قدرت آرمان خواهانه ملی و اداره حکومت به وسیله ملت است.[۲] البته، دموکراسی به ویژه به عنوان یک سیستم عملی و اجرایی، مورد توافق دانشمندان علوم سیاسی نیست.[۳]

حکومت مردم بر مردم در فارسی از آن به مردم سالاری تعبیر می شود.[۴]


[۱] علی بابایی، غلامرضا، فرهنگ علوم سیاسی، ج ۱، واژه ی دموکراسی؛ کوهن، کارل، دموکراسی (ترجمه فریبرز مجیدی)، ص ۲۱٫

[۲] همان.

[۳] عنایت، حمید، تفکر نوین سیاسی اسلام، ص ۱۷۹٫

[۴]و این سخن امروز رواج فراوان دارد که حکومتی بیشتر به حقوق مردم می رسد که دموکراتیک تر باشد.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 1 = 10