دایره المعارف اسلام پدیا » مراتب اخلاص
منوی اصلی

مراتب اخلاص

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ در باب: اخلاص

مراتب بندگی و اخلاص[۱] به مراتب نیت بستگی دارد؛ چون بندگی می تواند به خاطر ترس از عذاب الاهی، دسترسی به پاداش های الاهی، شرمساری از پروردگار هستی در سرکشی و عدم اطاعت، سپاس گذاری از نعمت های بی شمار خداوند، دسترسی به کمالات معنوی انسانی، شایستگی آفریدگار هستی در بندگی از او و دوستی و عاشقی ذات حق تعالی باشد.

بنابر ترتیب ذکر شده می شود نام های زیر را به هر یک از مراتب داد. عبادت و بندگی خائفانه، تاجرانه، شرم سارانه، شاکرانه، محبانه و عاشقانه. البته باید گفت که گاه برخی از این انگیزه ها با هم در یک فرد ممکن است جمع گردد.


[۱] برای پی گیری بیشتر بحث مراتب اخلاص به کتب، ترجمه و شرح اصول کافی، مرحوم مصطفوی؛ سیر و سلوک، علامه سید مهدی طباطبایی با مقدمه و شرح مرحوم سید محمد حسینی تهرانی، رجوع شود.
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


8 + = 16