دایره المعارف اسلام پدیا » عشق به خدا و ازدواج
منوی اصلی

عشق به خدا و ازدواج

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۸۹ در باب: عشق

کسانی که با خداوند انس گرفته اند حاضر نیستند کسی را در این حریم جا دهند. چرا که خداوند می فرماید:« خدا براى هیچ مردى در درونش دو قلب قرار نداده‏ است.»[۱] اما باید بدانیم که ازدواج، دستور همان خدایی است که عشق او در دل انسان جا دارد. باید بدانیم ازدواج در سیر تکاملی انسان به سوی خدا است و در تعارض و تخالف با عشق به خداوند نیست. ازدواج هرگز به معنای وابسته شدن به عشقی همطراز عشق الاهی نیست، بلکه در مسیر رسیدن به حب خداوند است.

با توجه به جایگاه ازدواج در اسلام می توان به این نتیجه رسید که: در این سیر تکاملی انسان، ازدواج نه تنها مانع نیست، بلکه می تواند انسان را کمک کند. البته این در صورتی است که به ازدواج به عنوان وسیله ای برای رسیدن به محبوب اصلی نگاه کرد و مواظب بود بعد از ازدواج، در پیچ و خم زندگی این عشق الاهی کم رنگ نشود، و انسان مشغول و مشمول روز مره گی نگردد، بلکه باید رشد و تکامل معنوی را در برنامه های خود قرار داد. ازدواج ، وارد شدن به دنیای جدید با جذابیت های مخصوص به خود است.

برای اطلاع بیشتر به پاسخ های ۲۶۱ (سایت: ۲۰۴۷) (راه های کسب محبت خدا) و ۱۰۶ (سایت: ۱۰۲۵) (راه های محبوب شدن خدا) و ۱۳۳ (سایت: ۱۰۸۰) ( عشق مجازی و رسیدن به حقیقت) مراجعه کنید.


[۱] احزاب،۴
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


8 + = 13