دایره المعارف اسلام پدیا » سحر و ساحری در ارتباط با جن
منوی اصلی

سحر و ساحری در ارتباط با جن

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۸۹ در باب: جن

ارتباط و استفاده علمی و عملی از ارواح و اجنه و شیاطین در اصطلاح لغوی و فقهی، سحر نام[۱] دارد. طبق دلایل قرآنی، روایی و فقهی ساحری، در زندگی دنیوی و اخروی، به صلاح آدمی نیست.

قرآن کریم؛ ساحری را کفر، بی ایمانی، بی تقوایی، معامله ای بد با خود، بی بهرگی از آخرت،[۲]افزایش گناه و خواری دانسته است.[۳]

روایات دینی؛ ساحری را کفر[۴]، کفر به قرآن[۵]، شرک[۶]، دوری از رحمت الاهی[۷] و دین اسلام[۸]، بی نیازی از بندگی الاهی[۹] و مایۀ ورود به جهنم[۱۰]،[۱۱] و ساحر را ملعون[۱۲] دانسته اند.

فقها؛ هم به دلیل آیات و روایات و ضررهای جسمانی و روانی و دینی و اجتماعی که ساحری دارد آن را حرام دانسته اند.[۱۳] [۱۴]

گر چه در تعریف و تعیین موارد سحر در کتب لغوی و فقهی تعاریف زیادی بیان شده است، اما در این که ارتباط با ارواح، اجنه و شیاطین، سحر نامیده می شود، از مسلمات شمرده شده است.[۱۵]

ساحری سابقۀ دیرینه در تاریخ بشر دارد که بیشترین زمان گسترش آن، زمانی بود که انبیای الاهی یا در جامعه حضور نداشتند و یا حاکمیت آنها کم بود. لذا بیشترین زمان حضور آنها بعد از حضرت نوح[۱۶]و سلیمان[۱۷]، بوده است. اما همان طور که تاریخ ساحری گواه است و علم ناقصی که ارواح و اجنه و شیاطین[۱۸] دارند و مدعیان دروغ گویی که ادعای ارتباط با اینها را داشته اند، ساحران ضررهای زیای به جامعۀ بشری زدند، اعم از ضررهای دینی و معنوی. لذا به عقیدۀ ما، هم راه های دسترسی به اجنه و شیاطین و ارواح خلاف دین[۱۹] است و هم اطلاعات و تاثیراتی که شیاطین و اجنه و ارواح می دهند یا می گذارند خلاف دین است و چه بسا شده است که ساحران ادعای نبوت یا مهدو یت کرده اند.[۲۰]

سعادت آدمی در این است که دوستی ها و دشمنی ها و خوشی ها و نگرانی ها، خوابیدن ها و بیداری ها، سفرها و حضرها بر اساس مصالح دنیوی و اخروی باشد، اما در تاریخ ساحری خلاف آن است.[۲۱]

از طرفی در احضار روح و تسخیر اجنه و شیاطین نوعی سلب اراده و اختیار و اجبار و اکراه بر آنها و یا بر روح زن یا بچه ای است که آنها (ارواح یا اجنه) از طریق اینها احضار می شوند وجود دارد که این تحصیل نوعی ضرر و اذیت است.[۲۲]

نتیجه این که چون هم اطلاعات ارواح و اجنه و شیاطین محدود است[۲۳] و هم تأثیرات آنها محدود است[۲۴] و از طرفی اگر اطلاعات و تأثیرات از شیاطین باشد، کار شیطان گمراه کردن و تزیین باطل است، بنابر این،[۲۵] هیچ اعتمادی به این ارتباطات نیست.

برای آگاهی بیشتر رجوع شود به نمایه ها ی:

۱٫ ارتباط انسان با جن، سؤال ۵۵۶٫

۲٫ ارتباط با موجودات عوالم دیگر، سؤال ۲۹۳٫

۳٫ توانایی شیطان و جن، سؤال ۱۳۸٫

۴٫ تعلیم سحر و زیان رساندن با اذن خداوند، سؤال شماره ۶۴۸۱٫


[۱] ثم الظاهر أن السخیرات بأقسامها داخله فی السحر علی جمیع تعاریفه، شرح تکاسب محرمه مزجی، سید محمد علی جزائری، ج۲،ص ۱۱۲ ؛ ثم ان الشهدین عدا من السحر، استخدام الملائکه و الجن و الستنزال الشیاطین، همان، ص ۶۸ ؛ او علی سبیل الاستعانه بالارواح الساذجه،  همان، ص ۷۱٫

[۲]« و اتبعوا ما نتلوا الشیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان و لکن الشیاطین کفروا …» بقره، ۱۰۳ – ۱۰۲؛ تفسیر المیزان، ج ۱، ص ۲۳۴٫

[۳] «و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا»، جن، ۶٫

[۴] الوسائل، ج ۱۲، ص ۱۰۷٫

[۵] همان، ص ۱۰۹٫

[۶] همان، ص ۱۰۶٫

[۷] همان، ص ۱۰۷٫

[۸] همان، ص ۱۰۸٫

[۹] همان، ص ۱۰۸٫

[۱۰] بحار، ج ۵۸، ص ۲۲۳٫

[۱۱] وسائل، ج ۱۲، ص ۱۰۷٫

[۱۲] همان، ص ۱۰۳٫

[۱۳] مکاسب محرمه، مسئله ی دهم.

[۱۴] امام خمینی (ره)، گر چه این ارتباطات را سحر را نداشته اند، اما آنها را حرام دانسته اند.« و یلحق بذالک استخدام الملائکه و احضار الجن و تسخیرهم  و احضار الارواح و تسخیرها و امثال ذالک …» تحریر الوسیله، ج ۱؛ المکاسب المحرمه، مسئله ی، ۱۶٫

[۱۵] شرح مکاسب محرمه مزجی، ج ۲، ص ۱۱۲٫

[۱۶] امام حسن عسکری (ع):« … کان بعد نوح قد کثرت السحره»، وسائل، ج ۱۲، ص ۱۰۶٫

[۱۷] تفسیر المیزان، ج ۱، ص ۲۳۷٫

[۱۸] همان، ج ۱۵، ص ۳۳۰٫

[۱۹] شرح مکاسب محرمه مزجی، ج ۲، ص ۶۷٫

[۲۰] همان.

[۲۱] همان، ص ۶۹٫

[۲۲] همان، ص ۶۹٫

[۲۳] الاحتجاج، ج ۲، ص ۸۱٫

[۲۴] همان.

[۲۵] نساء، ۶۰؛ انعام،۶؛ و آیات بی شمار قرآن در خصوص شیطان.
کلیدواژه ها: , , , , , ,ثبت نظر


+ 1 = 8