دایره المعارف اسلام پدیا » رد تناسخ و اثبات تکامل
منوی اصلی

رد تناسخ و اثبات تکامل

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۸۹ در باب: تناسخ

صدر المتألهین شیرازی، فیلسوف معروف می گوید: “… نفس در اولین مرحلۀ تکوین، درجه اش درجۀ طبیعت است. سپس به تناسب حرکت استکمالی ماده، ترقی می کند تا از مرز نبات و حیوان بگذرد. بنابر این، وقتی نفس در مرحله ای از قوه به فعلیت می رسد هر چند آن فعلیت ناچیز باشد، محال است دوباره به قوۀ محض و استعداد صرف برگردد. به علاوه صورت و ماده، شیء واحدی هستند که دارای دو جهت فعل و قوّه اند و با هم مسیر حرکت استکمالی را می پیمایند و در مقابل هر استعداد و قابلیت به فعلیت مخصوصی نایل می شوند. بنابراین، محال است روحی که از حد نباتی و حیوانی گذشته، به مادۀ منی و جنین تعلق بگیرد.[۱]


[۱] شواهد الربوبیه، ص ۱۶۱٫
کلیدواژه ها: , , , ,ثبت نظر


8 + = 12