دایره المعارف اسلام پدیا » راه رسیدن به مقام عشق به خداوند
منوی اصلی

راه رسیدن به مقام عشق به خداوند

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۸۹ در باب: عشق

راه رسیدن انسان به عشق خداوند با توجه به چند نکته روشن می شود:

۱٫ منشأ و سرچشمه عشق درک کمال محبوب و معشوق است.[۱]

۲٫ انسان موجودی «کمال جو» و «جمال خواه»است.

۳٫ ذات مقدس خداوند کمال و جمال مطلق و منشأ و سرچشمه همه خوبی ها و زیبایی ها است، بنابراین انسان از درون ذات خود عاشق خداوند است هر چند ممکن است در اثر انحرافات فکری و عملی چیز دیگری را خدای خود قرار دهد. و به همین جهت کار انبیای الاهی بر طرف نمودن این انحرافات و زدودن غبار نادانی و غفلت و پاک نمودن صفحه دل از آلودگی ها است.

البته عشقی که دین برای انسان ترسیم می کند، متاُثر از دیدگاه خاصی به انسان، عالم هستی و خداوند متعال و نسبت این سه با یک دیگر است این عشق، عشقی دو طرفه است؛[۲] بدین صورت که در قبال عشق انسان به خداوند، او نیز به انسان عشق می ورزد.[۳]


[۱] شرح اشارات، ج۳، ص۳۶۰

[۲] مائده، ۵۴؛ آل عمران، ۳۱٫

[۳] نک: احیاء علوم الدین، ج ۴، ص ۳۰۲۳۰۳؛ چهل حدیث، ص ۳۹۰ و ۳۹۱؛ رساله عشق بوعلی، ص ۴-۶٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


+ 8 = 13