دایره المعارف اسلام پدیا » دیدگاه های علمای اسلامى در مورد عشق مجازى
منوی اصلی

دیدگاه های علمای اسلامى در مورد عشق مجازى

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۸۹ در باب: عشق

در کلمات عرفا و فلاسفه عموماً مخالفتى با عشق مجازى دیده نمى‏شود، بلکه چنانچه ملاحظه شد آن را قنطره و پُلى براى رسیدن به معشوق حقیقى مطرح مى‏کنند.

اما عده بسیارى از دانشمندان اسلامى در این باره اظهار نظرى نکرده و یا به صورت قطعى در این باره نفیاً و اثباتاً سخنى نگفته‏اند.

لکن عده‏اى از فقها و متکلمان در این باره نظر مخالف دارند و عشق مجازى را یک انحراف نسبت به عشق حقیقى و سبب دور شدن از معنویات و خدا مى‏دانند، و این گونه عشق‏ها را به عنوان بدعتى که متصوفه گذاشته‏اند، مطرح مى‏کنند. و یا این که اصلاً استعمال کلمه ی عشق را در باره محبت خداوند و علاقه به معنویات، جایز نمى‏دانند، و اطلاق واژه معشوق را بر خداوند نمى‏پسندند، بلکه قبیح مى‏شمارند. چنانچه عده‏اى به طور کلى نظر خوبى در مورد متصوّفه و شعرهاى عاشقانه آنها ندارند و آن آثار منظوم را ناشى از تمایلات جنسى و یا شکست در عشق مادى مى‏دانند.[۱]


[۱] نک. الهامى، داوود، داورى‏هاى متضاد درباره ابن عربى، انتشارات مکتب اسلام، قم، ۱۳۷۹ ش ؛ سید یحیى یثربى، فلسفه ی عرفان، دفتر تبلیغات اسلامى حوزه ی علمیه ی قم، ۱۳۷۴ ،هش، ص ۳۵۱٫
کلیدواژه ها: , ,ثبت نظر


2 + 9 =