دایره المعارف اسلام پدیا » دين خاتم
منوی اصلی

دین خاتم

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۸۹ در باب: دین

دین خاتم، آخرین دین مُرسل است. به این معنا که بعد از ظهور چنین دینى دیگر مجال و امکانى براى ارسال رسولى دیگر و دینى تازه باقى نمى ماند.

با این وصف، دین خاتم، که پیام آورش برتر از همه رسولان و مخاطبانش همۀ مردم از عصر نزول تا روز قیامت است، مى‏بایست کامل ترین دین باشد و تمام آنچه را که باید از دین نفس الامرى به وحى و نقل بیان گردد، در برگیرد و اگر چیزى از آن را شامل نشود، باید آن چیز به گونه‏اى باشد که عقل سلیم آن را دریابد و از یافت آن عاجز، یا در مسیر کشف آن راجل نباشد.

با این وصف، تمام آنچه که باید از طریق وحى به آدمى مى رسید، در دین خاتم وجود دارد و با ارسال چنین دینى، راه بر هر دین مُرسَل دیگرى بسته مى‏شود و سلسله‏ ادیان مرسل خاتمه مى‏یابد.

پس، کمال دین یکى از شرایط خاتمیّت مى‏باشد، و کمال دین به این معنا نیست که دین براى هر پرسشى پاسخ دارد، تا اگر در مراجعه به دین براى سؤالات علمى خود جوابى نیافتیم، آن را دلیلى بر عدم کمال دین بشماریم.

شرط دیگر آن، مصونیّت دین خاتم از تحریف است. این مصونیت در اسلام از طریق دو عامل تأمین شده است:

۱٫ منبع اصلى شناخت آموزه هاى دین، یعنى قرآن، مصون از تحریف است.[۱]

۲٫ روش معیار این منبع وجود دارد، این روش همان مکتب تفسیرى اهل بیت‏ (ع) است که توسط شاگردان آنان نسل به نسل تا به امروز منتقل شده و در قالب اجتهاد سنّتى و فقه جواهرى تجلّى پیدا کرده است.[۲]

مراد از «روش معیار» روشى است که سایر روش ها با آن سنجیده و ارزیابى شود. با این وصف، مکتب تفسیرى اهل بیت‏ (ع) اصول و قواعد ثابتى را عرضه مى کند که در طول تاریخ به تناسب مقتضیات زمان در آن توسعه و تکامل صورت گرفته و مى گیرد، بدون آن که قواعد و اصول مزبور دستخوش تغییر گردد. [۳]


[۱]. ر.ک: هادوى تهرانى، مهدى، مبانى کلامى اجتهاد، ص ۶۱ – ۷۳، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ اول، ۱۳۷۷ش.

[۲]. هادوى تهرانى، مهدى، ولایت و دیانت، ص ۲۲، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.

[۳] . همان، پاورقی ص ۲۲٫
کلیدواژه ها: , , , , , ,ثبت نظر


1 + 9 =