دایره المعارف اسلام پدیا » حکم دریافت سود بانکی
منوی اصلی

حکم دریافت سود بانکی

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۸۹ در باب: قرض

اگر بانک متعلق به مسلمانان باشد، در صورتى که بر طبق یکى از عقود صحیح شرعى سودی را پرداخت کند، اشکال ندارد و اگر بانک متعلق به کفار باشد، سود گرفتن از کفار اشکال ندارد.
کلیدواژه ها: , , ,ثبت نظر


+ 8 = 10