دایره المعارف اسلام پدیا » تناسخ و ارتباط با ارواح
منوی اصلی

تناسخ و ارتباط با ارواح

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۸۹ در باب: تناسخ

ظهور برخی پدیده های روحی و روانی و عدم درک آنها در مکاتب مدعی عرفان باعث توهم تناسخ شده است که گمان کرده اند برخی ارواح در وجود انسان های دیگری دچار تناسخ می شوند: این مطلب (توهم حلول و تناسخ) چه در مورد روح خدا و چه در مورد ارواح انسانی و چه در مورد اجنه و شیاطین مطرح می شود.

باید توجه داشت  که بحث تجلی وظهور و ارتباط روحی و غیره که در عرفان مطرح می شود، غیر از تناسخ بوده و در جای خود باید به آنها پرداخته شود:

تناسخ زین جهت کفر است و باطل[۱]

که آن از تنگ چشمی گشت حاصل

….

تناسخ نبود این کز روی معنی

ظهورات است در عین تجلی[۲][۱] شیخ محمود شبستری، گلشن راز.

[۲] همان.
کلیدواژه ها: , , , ,ثبت نظر


7 + 2 =