دایره المعارف اسلام پدیا » تعریف عالم ذر
منوی اصلی

تعریف عالم ذر

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۸۹ در باب: عالم ذر

“عالم ذر” یا “عالم میثاق” عبارت است از: زمان، مرحله، صحنه، موطن و یا جهانى قبل این جهان که خداوند متعال تمام انسان هایى را که از صلب حضرت آدم (ع) هستند، به صورت ذرّات ریزى خارج نموده و بعد از تعلق ارواح به آن ذرات، از آنان میثاق و عهد بر ربوبیت خویش و نبوت انبیاى الاهى و ولایت ائمۀ‏ معصومین (ع) را گرفته است.

در این که این اخذ میثاق در چه عالمى و یا چه مرحله‏اى رخ داده و کیفیت آن چگونه بوده است، در ابتدا پاسخ روشنى از آیات قرآن کریم به دست نمى‏آوریم، روایات تشیع و تسنن هم با وجود کثرت، نتیجۀ قطعى و نهایى را به سادگى ارائه ننموده و بدین جهت آرا و نظریات متفاوتى از سوى مفسران و متکلمان و دانشمندان اسلامى پیرامون عالم ذر بیان شده است که در مجموع، آیات و روایاتى که دربارۀ این عالم و میثاق، و خلقت و طینت انسان‏ها در دسترس هستند، میدان وسیعى را برای بررسى و پژوهش فراهم آورده است، ولى آنچه از مجموع آیات و روایات و نظریات، نصیب ما مى‏شود چنین است که ذات اقدس اله توفیق معاینه و شهود ربوبیت خویش را به تمام انسان‏ها عطا نموده و هر یک از آنان نوعى معرفت شهودى و حضورى به پروردگار خویش را داشته‏اند، هر چند ممکن است بر اثر اشتغالات، نسبت به این معرفت و شهود دچار غفلت و فراموشى شوند.

ادله اثبات عالم ذر (یا عوالم ذر) مجموعه‏اى گران بها از آیات و روایات اند، که با تدبر و جمع بندى آنها درهاى بسیارى را به روى مشتاقان معارف الاهى باز خواهد کرد.
کلیدواژه ها: , , , ,ثبت نظر


5 + = 10